Konferens

Bolags- och börsrättsdagen

Utförlig genomgång av de viktigaste nyheterna på området

6,5

timmar

7900 SEK.

Bolags- och börsrätten utvecklas löpande genom ny praxis, nya uttalanden från aktiemarknadsnämnden och nya beslut från marknadsplatsernas disciplinnämnder. Som deltagare under denna nyhetsdag får du en utförlig genomgång av de viktigaste nyheterna på området. Du får dessutom en uppdaterad och ökad kunskap om de pågående utredningarna i ämnet och en förståelse vad de kan ha för inverkan på framtida praxis och lagstiftning. Vi kommer även att diskutera noteringar, parallellnoteringar, insiderhandel, marknadsmissbruk och riktade nyemissioner.
Här samlas yrkesverksamma som arbetar med aktiebolagsrättslig och börsrättsliga frågor och vi bjuder in Sveriges ledande advokater och experter. Utöver detta finns möjlighet att nätverka och byta erfarenheter med branschkollegor. Har du inte möjlighet att medverka på plats? Inga problem. Du kan själv välja om du vill delta på plats i Stockholm eller via livesändningen på distans. Varmt välkommen!

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm

09.00-09.10 Inledning JUC och Dennis Westermark

09.10-09.55 Ny bolags- och börsrättslig lagstiftning
 • FDI-lagen
 • Ändringar i noteringsavtalen
 • Ändringar i det börsrättsliga regelverken

Föreläsare: Dennis Westermark, Partner, Lindahl Advokatbyrå, Victoria Skoglund, Partner, Lindahl Advokatbyrå

09.55-10.00 Bensträckare

10.00-11.00 Nya associations- och börsrättsliga rättsfall från domstolarna
 • Rättsfall från de allmänna domstolarna 
 • Rättsfall från förvaltningsdomstolarna

Föreläsare: Dennis Westermark, Partner, Lindahl Advokatbyrå

11.00-11.15 Kaffepaus

11.15-12.00 Kraven på offentliggörande och omvärldsbevakning avseende insiderinformation
 • Marknadsmissbruksförordningens krav på offentliggörande av insiderinformation.
 • Vad menas med att information berör bolaget direkt och vilken bevakning krävs när bolaget inte äger/kontrollerar informationen?
 • När blir information offentliggjord på annat sätt än genom ett pressmeddelande?
Föreläsare: Jonas Myrdal, Kammaråklagare, Finansmarknadskammaren, Ekobrottsmyndigheten

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.10 Nya uttalanden från marknadsplatsernas disciplinnämnder, uttalanden från aktiemarknadsnämnden och beslut från FI
 • Beslut från marknadsplatsernas disciplinnämnder
 • Aktiemarknadsnämndens uttalanden
 • Beslut från FI
Föreläsare: Dennis Westermark, Partner, Lindahl Advokatbyrå

14.15-14.25 Bensträckare/teknikpaus

14.25-15.10 Aktuella MAR-frågor
 • När ska MAR börja tillämpas? 
 • Vad är offentliggörande så snart som möjligt? 
 • Hur agerar bolaget vid vinstvarning? 
 • Har hanterar bolaget insiderinformation i valberedningen? 
 • Vad gör bolaget när spekulationer i media påverkar kursen? 
 • Vad gäller vid VD byte?  
Föreläsare: Dennis Westermark, Partner, Lindahl Advokatbyrå

15:10-15:30 Fikapaus

15.30-16:30 Hur påverkar de nya direktiven på hållbarhetsområdet våra bolag, särskilt börsbolag?
 • De nya kraven på hållbarhetsrapporter (CSRD), vad innebär de?
  • Vi går igenom olika faser i genomförandet
  • Vi tittar på ESRS-standarden för rapporteringen
 • Kommande lagstiftning om tillbörlig aktsamhet (CS3D/CSDDD) beslutades den 14 december 2023:
  • Genomgång av vilka bolag som faktiskt kommer att omfattas
  • Vi analyserar styrelsens ansvar mot bakgrund hur direktivet utformats
  • Frågan om andra centrala aspekter av direktivet
Föreläsare: Magnus Schmauch, Senior Counsel, Wigge & Partners

16.30-18.00 Avslutning och mingel med förfriskningar

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.