Undervisare

Tillbaka

Magnus Schmauch

Senior Counsel, Wigge & Partners

Magnus Schmauch är jur.dr. och Senior Counsel hos Wigge & Partners Advokat. Han arbetar med finansregulatoriska frågor med särskilt fokus på hållbara transaktioner och investeringar. Magnus har tidigare ansvarat för bl.a. den juridiska samordningen av hållbarhetsfrågor och marknadsmissbruksfrågor på Finansinspektionen. Han har lång erfarenhet av regulatoriska och unionsrättsliga frågor, bland annat från EU-domstolen i Luxemburg.