Håll dig uppdaterad inom IT-rätt och Immaterialrätt med JUC

Immaterialrätt omfattar skydd för skapande som litterära verk och uppfinningar genom upphovsrätt och industriellt rättsskydd. IT-rätt behandlar lagliga aspekter kring användningen av informationsteknologi, inklusive dataskydd och licensiering av online-tjänster.

Se våra kurser inom IT-rätt och Immaterialrätt:

Om IT-rätt och immaterialrätt

Immaterialrätten delas ofta upp i två huvudkategorier: upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Upphovsrätt innebär skydd för litterära och konstnärliga verk, fotografier och liknande, samt närstående rättigheter, exempelvis skydd för artistiska prestationer.

När någon innehar en immateriell rättighet innebär det att de har exklusiv rätt att använda och dra nytta av den produkten eller det konceptet. Om ägaren vill tillåta andra att använda rättigheten kan detta vanligtvis regleras genom licensavtal, där ersättning kan krävas. Brott mot immateriella rättigheter kan leda till både civilrättsligt och straffrättsligt ansvar, inklusive skadestånd och andra påföljder.

Immaterialrättsliga tillgångar är i stor utsträckning föremål med marknadsvärde, eftersom de skyddar produkter eller idéer från olovlig användning av andra. Exempel på immaterialrättsliga tillgångar inkluderar bolagsnamn, designskydd, patent, varumärkesskydd och upphovsrätt.

IT-rätt är ett juridiskt begrepp som omfattar alla aspekter av informationsteknik (IT) och sträcker sig över olika områden inom lagstiftningen, såsom avtalsrätt, köprätt, upphovsrätt och förvaltningsrätt. Trots att begreppet IT-rätt ännu inte har en formell definition i lagar eller rättspraxis, omfattar det allt från användningen av datorer och internet för informationshantering till telekommunikation och olika medieformat.

Inom IT-rätt behandlas frågor relaterade till informationssäkerhet, hantering av personuppgifter, företagshemligheter, offentlighet och sekretess med mera. Exempel på ärenden inom IT-rätt kan vara licensfrågor, outsourcing, hantering av domännamn och online-tjänster. Dessa ärenden kan involvera olika aspekter av juridiska förhållanden som uppstår i samband med användningen av informationsteknologi och digitala system.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.