Håll dig uppdaterad inom konkurs- och insolvensrätt med JUC

Konkurs- och insolvensrätt är kritiska områden inom juridiken som hanterar situationer där en individ eller företag inte kan betala sina skulder. Förståelsen för och tillämpningen av konkurs- och insolvensrättsliga principer är avgörande för juridiska yrkesverksamma som arbetar med skuldsanering, konkursförfaranden och rekonstruktion. Hos JUC erbjuder vi skräddarsydda kurser inom konkurs- och insolvensrätt som är utformade för att ge dig den kunskap och kompetens du behöver för att effektivt navigera genom dessa komplexa frågor.

Våra kurser behandlar en mängd ämnen inom konkurs- och insolvensrätt, inklusive lagstiftning, rättspraxis och praktiska aspekter av insolvensförfaranden. Vi fokuserar på att ge dig en djup förståelse för de juridiska ramarna och de olika alternativen för insolvenshantering, vilket gör att du kan erbjuda kvalificerad rådgivning och representation till dina klienter.

Se våra kurser inom Konkurs- och Insolvensrätt:

Om insolvensrätt

Insolvensrätt, även känt som obeståndsrätt, är det rättsområde som hanterar situationer där både fysiska och juridiska personer inte kan uppfylla sina skuldförpliktelser på lång sikt. När en person eller företag befinner sig i obestånd innebär det att de inte kan betala sina skulder som de ska. Insolvensrättens huvudsakliga syfte är att reglera vilka åtgärder som kan vidtas i relation till dem som är insolventa. Exempel på sådana åtgärder inkluderar hur man kan försöka återfå pengar för en vara som inte har levererats när ett företag går i konkurs. De lagar som är centrala inom insolvensrätt är vanligtvis konkurslagen, lag om företagsrekonstruktion, utsökningsbalken och skuldsaneringslagen.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.