Håll dig uppdaterad inom offentlig rätt och EU-rätt med JUC

Offentlig rätt reglerar förhållandet mellan staten och medborgarna samt mellan myndigheter; EU-rätten, en egen rättsordning, består av fördragen och stadgan om grundläggande rättigheter och reglerar samarbetet mellan EU:s medlemsstater och dess institutioner.

Se vårt utbud av kurser inom offentlig rätt och EU-rätt nedan:

Om offentlig rätt och EU-rätt

Offentlig rätt, i sin breda bemärkelse, omfattar olika rättsområden såsom statsrätt, processrätt och förvaltningsrätt, vilka reglerar förhållandet mellan staten och dess medborgare samt relationerna mellan olika myndigheter. Det är motsatsen till civilrätt, som rör förhållandet mellan enskilda individer.

Inom den offentliga rätten är principer av central betydelse. Bland de viktigaste principerna finns legalitetsprincipen, som kräver att myndigheters beslut ska ha lagligt stöd; objektivitets- och likhetsprincipen, som föreskriver att myndighetsutövning ska vara objektiv och opartisk; samt proportionalitetsprincipen, vilken innebär att myndigheters åtgärder inte får vara mer ingripande än nödvändigt och att de måste stå i proportion till det önskade resultatet. Dessa principer är fundamentala för att säkerställa rättssäkerheten och rättvisa inom den offentliga sektorn.

EU-rätten utgör en distinkt rättsordning som etablerats genom samarbetet mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU). Fördragen som reglerar EU och dess funktionssätt är centrala rättskällor, då de specificerar ansvarsfördelningen och befogenheterna mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna. EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna är av samma rättsliga dignitet som fördragen och måste beaktas när EU och dess medlemsstater tillämpar EU-rätten. Denna stadga fastställer grundläggande rättigheter som måste respekteras och skyddas inom EU:s jurisdiktion.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.