Konferens

Miljörättsdagen

Aktuell rättspraxis, nyheter och trender inom miljörätt


7

timmar

7900 SEK.

Fysiska platser är slutsålda!

Miljörättsdagen är sedan 20 år tillbaka en mötesplats där experter och yrkesverksamma samlas för att uppdateras om nyheter, trender och rättspraxis inom miljörätt. På årets juridiska nyhetsdag kommer du få lyssna på ett flertal ledande experter föreläsa om det senaste på det miljörättsliga området. Välkommen!'

Målgrupp:

Nyhetsdagen riktar sig till alla yrkesverksamma som arbetar med miljörättsliga frågeställningar såsom:
  • Miljöjurister 
  • Advokater
  • Åklagare
  • Miljöhandläggare
  • Bolagsjurister
  • Andra yrkesroller 

Program

08:15-09:00 Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm

08:45-09:00 Insläpp för deltagare på distans

09.00-09.10 Inledning JUC och moderator Jan Darpö

09.10-09.45 News and trends in EU environmental law
Föreläsare: Cyril Ritter

09.45-10.30 Aktuellt från Klimat och näringslivsdepartementet
Föreläsare: Susanne Gerland, Anna Josefsson, Linnéa Klefbäck

10.30-10.50 Kaffepaus

10.50-11.30 Valbara pass
A1: Hindrar miljökvalitetsnormerna för vatten utvecklingen av gröna investeringar? En principiell diskussion utifrån exemplet Ragn-Sells i Helsingborg
Föreläsare: David Langlet

A2: Gruvor och koldioxidlagring i havsbottnen - hur tillämpar du lagstiftning från 60-talet?
- Allmänt om kontinentalsockellagstiftningen och hur den förhåller sig till framför allt miljöbalken
- Materiell reglering av koldioxidlagring och mineralutvinning i havsbottnen
- Processuella frågor i anslutning till prövning och överprövning enligt kontinentalsockellagen
Föreläsare: Jesper Blomberg och Caroline Appelberg

A3: Producentansvar
- Lagstiftningen inom området producentansvar
- Producentansvar som styrmedel för att nå en cirkulär ekonomi
- Aktuellt inom området producentansvar
Föreläsare: Petra Selander och Lisa Grill

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.15 Valbara pass
B1: Vad är skillnaden på KEF o GYBS?
Föreläsare: Christina Olsen Lundh och Magnus Eklund Fellerfeldt

B2: Omprövningar av vattenkraft enligt den Nationella Planen
- Utmaningarna med 5 a § MP - urminnes hävd, m.m. - samt äldre tillståndsdomar
- Omprövning eller nytt tillstånd - helt eller delvis
- Samordnad prövning per vattendrag – miljö- och energiintresset
- Vad händer från den 1 januari 2024 - aktuell information
Föreläsare: Marie Gerrevall

B3: På djupet med grundvatten
- Nya föreskrifter för kartläggning och riskbedömning av grundvatten
- Tröskelvärden och kvalitetsfaktorer för god status
- Vad gäller angående miljökvalitetsnormer för grundvatten
Föreläsare: Carola Lindeberg och Annika Israelsson

13.15-13.30 Teknikpaus/Lokalbyte

Årets tema: Energi
13.30-13.50 Scenarier och prognoser om den framtida energiförsörjningen i Sverige
Föreläsare: Mikaela Sahlin, Energimyndigheten

13:50-14:15. Mötet mellan svensk miljöprövning och kommande EU-lagstiftning om den ”gröna given” och energieffektivitet
Föreläsare: Jan Darpö

14.15-14.45 Kaffepaus

14.45-15.55 Årets panel: 
Moderator: Jan Darpö
Paneldeltagare: Per Molander
Paneldeltagare: Peter Ardö
Paneldeltagare: Oscar Alarik
Paneldeltagare:  Nicklas Skår, Svenskt näringsliv
Kommentar: Jenny Wik Karlsson, Svenska Samernas Riksförbund

16.05-17.00 Valbara pass
C1: Årets rättspraxis från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD)
Föreläsare: Anna Tiberg och Christina Ericson

C2: PFAS och Uppsala-målet
- Miljöskadestånd och preskription- Bevisvärdering och komplexa händelseförlopp
- PFAS i praxis
Föreläsare: Tomas Underskog

17.00-19.00 Mingel - vin och tilltugg

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.