Undervisare

Tillbaka

Victoria Skoglund

Advokat och Partner, Lindahl Advokatbyrå

Victoria Skoglund är specialiserad inom publik M&A, aktiemarknadsrätt, bolagsstyrning och associationsrätt. Victoria projektleder årligen flertalet noterade bolags bolagsstämmor, biträder i frågor avseende bolagsstyrning (ESG), marknadsmissbruk och informationsgivning (MAR), incitamentsprogram och andra ersättningsfrågor och regulatoriska frågor på aktiemarknaden. Victoria arbetar ofta nära styrelse och ledning med löpande juridiska frågeställningar inom sina verksamhetsområden och hanterar visselblåsningsfunktionen och agerar styrelsesekreterare i noterade bolag.