Undervisare

Tillbaka

Jonas Myrdal

Kammaråklagare, Finansmarknadskammaren, Ekobrottsmyndigheten

Jonas Myrdal är kammaråklagare vid Finansmarknadskammaren, Ekobrottsmyndigheten och arbetar operativt. Jonas har mångårig erfarenhet av ämnet, både som åklagare och från compliancearbete- och marknadsövervakning i bank och på marknadsplatser.