JUC ÄR SPECIALISTER PÅ ATT ARRANGERA AFFÄRSORIENTERADE NÄTVERK MED JURIDIKEN SOM GRUND