Personuppgiftspolicy

Ägarupplysningar


Denna webbplats tillhandahålls av:

JUC Sverige
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

Integritetspolicy

JUC värnar om ditt privatliv och när du lämnar dina personuppgifter till JUC strävar vi efter att du ska känna dig trygg i att vi skyddar dina uppgifter. Därför har vi utarbetat en datapolicy där du bland annat kan läsa om vår cookiepolicy, vår dataskyddspolicy samt villkoren för att ta emot nyhetsbrev och interaktioner med kontaktformulär. Tillsammans ger det en bild av hur vi registrerar dina personuppgifter, vad vi använder uppgifterna till och hur dina uppgifter hanteras. 

Cookiepolicy

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats.

Dataskyddspolicy

JUC samlar in personuppgifter genom flera kanaler. Uppgifterna samlas in och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.

När du besöker JUC.se och lämnar dina personuppgifter godkänner du samtidigt vår dataskyddspolicy. JUC strävar efter att vara transparenta när det gäller insamlingen och användningen av personuppgifter och du har åtkomst till, insikt i och kontroll över dina egna uppgifter.

JUC samlar in personuppgifter via (1) hemsidan när du surfar på sidan, upprättar din profil eller beställer en produkt. Vi registrerar också din IP-adress som vi använder till att diagnosticera problem på våra servrar och till att administrera vår hemsida, (2) när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev och ber om att få ta emot annan marknadsföring samlar vi in namn och e-postadress samt dina preferenser gällande juridiska ämnen, (3) e-postmeddelanden skickad till vår huvudsakliga e-post och till medarbetar för at kunna hålla en god dialog med deltagare och icke-deltagare, (4) anmälnings- och kontaktformulär, inklusive chatt, på hemsidan för att kunna registrera deltagande och hantera förfrågningar om kurser, konferenser, certifiering och nätverk. Då samlar vi in och lagrar uppgifter för att kunna dokumentera vilka utbildningsverksamheter som du har deltagit i. Detta görs bland annat för att kunna bevisa för advokatsamfundet att du har genomgått dina obligatoriska utbildningar.

På JUC.se finns länkar till andra hemsidor. JUC tar inte på sig något ansvar för dessa sidors skydd av användare eller för innehållet på dessa sidor och vi utbyter ingen information med dessa eller andra sidor.

Användning av personuppgifter

Uppgifter som kan kopplas till enskilda individer lämnas endast över till tredje part om det är nödvändigt för att vi ska kunna leverera de tjänster eller aktiviteter som den registrerade har anmält sig till, och uppgifterna kommer endast användas av dessa tredje parter för att uppnå de konkreta syftena. Vi samlar in personuppgifter b.la via de uppgifter som du själv har lämnat genom registrering, inköp eller deltagande i kurser, konferenser, certifiering eller nätverk.             

Uppgifterna används dessutom till att få en större kunskap om dig och övriga användare av hemsidan. Detta kan ske i form av analyser och undersökningar inriktade på att förbättra våra tjänster och vårt innehåll så att de riktas efter dina intressen.

Användning av bilder från evenemang

JUC använder löpande bilder och video från egna evenemang och aktiviteter i tryckta eller digitala medier. Genom bilder och video berättar vi bra historier från evenemang och delar kunskap och information om evenemang och aktiviteter.

JUC offentliggör endast harmlösa bilder av personer. Det avgörande kriteriet för offentliggörande är att de avbildade personerna inte rimligen ska kunna känna sig exponerade, utnyttjade eller kränkta utifrån en normal bedömning.

Personer som deltar i JUC’s evenemang godkänner vid sin anmälan att JUC får offentliggöra bilder och videor där personen ingår från evenemanget. Det är dock ganska få evenemang där vi tar bilder och i de fall då de tas informerar vi vid själva anmälan att man som deltagare ger samtycke till att JUC får använda bilderna som tas under evenemanget. Om en deltagare vill att en offentliggjord bild som denna person ingår i ska tas bort kan de vända sig till JUC. Bilden kommer då att tas bort eller bytas ut i den omfattning som detta är möjligt.

Lagring av uppgifter

JUC lagrar uppgifter på ett säkert sätt. Vi sparar dina personuppgifter med en begränsad åtkomst. De förvaras i kontrollerade faciliteter och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att avgöra om våra användaruppgifter hanteras säkert och med ständig hänsyn till dina rättigheter som användare.

Endast medarbetare på JUC har tillgång till dina uppgifter och uppgifterna delas enbart med tredje part i den omfattning som detta är nödvändigt för att betjäna den enskilda registrerade.

JUC.se är krypterat via Hypertext Transfer Protocol Secure (https) som säkerställer att den information som skrivs eller läses in på hemsidan inte gör det möjligt för obehöriga att ta de uppgifter som kommer från webbservern till klienten.

JUC rapporterar aktivt och ögonblickligen om personuppgifter läcker ut både till dig och till Datainspektionen.

Dina personuppgifter raderas när vi inte längre behöver behandla dem för att uppfylla syftet. Statistiska uppgifter kan dock behandlas och lagras längre i en anonymiserad form.

Villkor för att få vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev vill JUC skapa intresse för vår verksamhet. Vårt nyhetsbrev innehåller kunskap om b.la. juridik, utbildningar och mycket mer samt generella uppdateringar om våra tjänster.

När du anmäler dig till JUC’s nyhetsbrev godkänner du våra aktuella villkor för behandlingen av dina personuppgifter. Du anger även e-postadress, namn och väljer eventuellt juridiska ämnen som du gärna vill ha uppdateringar om. Dessa personuppgifter används för att designa och skräddarsy innehållet så att du tar emot anpassad och relevant information.

Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken ”unsubscribe” som ingår i varje nyhetsbrev eller kan du skicka din begäran till den angivna e-postadressen. Dina personuppgifter sparas fram till att du avanmäler dig från nyhetsbrevet. När du har avanmält dig raderas dina personuppgifter hos JUC och hos våra personuppgiftsbiträden.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få insyn i vilken information JUC har sparad om dig. Om uppgifterna är missvisande har du rätt att få dem rättade. Dessutom har du rätt att få dina uppgifter hos JUC raderade om dessa uppgifter inte längre är relevanta. Du har rätt att klaga hos Datainspektionen om vår behandling av personuppgifter. Se https://www.datainspektionen.se/

Kontakt
Dataansvarig på JUC
Lars Fogtmann
E-post: juc@juc.dk            

Om du tycker att vår datapolicy kan förbättras kan du skicka dina förslag till juc@juc.se. Vi kommer löpande att uppdatera vår policy efter gällande riktlinjer och lagstiftning.