Obligatorisk fortbildning

JUCs nätverk och kurser kan tillgodoräknas som fortbildning för advokater, bolagsjurister, revisorer och fastighetsmäklare.

Advokater, statsauktoriserade revisorer och fastighetsmäklare har ett krav om obligatorisk vidareutbildning. JUC skapar och genomför en lång rad olika typer av aktiviteter som uppfyller kraven om obligatorisk vidareutbildning för dig.

För oss hos JUC är det en heder att få skapa relevanta arrangement som ger praktiskt användbar kunskap. Vi erbjuder en lång rad yrkesinriktade och juridiska nätverk och relevanta kurser som alla uppfyller krav om obligatorisk vidareutbildning. Både nätverken och kurserna hos JUC är ett spännande och inspirerande sätt att utbilda sig på. Du får ett ovärderligt kontaktnät och en fantastisk insikt i senaste praxis, lagar och domar. Läs mer om JUCs nätverk och kurser för att se om vi erbjuder fortbildning inom ditt arbetsområde.

Vi utvecklar ständigt vår portfölj av både nätverk och kurser och ser till att de uppdateras, är aktuella och tillgodoser våra deltagares behov och önskemål. Vill du ha mer kunskap om obligatorisk utbildning eller en konkret fråga om ett nätverk eller en kurs, så kontakta oss gärna. Du får också gärna kontakta oss om du letat förgäves efter ett nätverk eller en särskild kurs vi inte har ännu. Skriv till juc@juc.se.