Håll dig uppdaterad inom straffrätt med JUC

I straffrätten är fokus riktat mot brott och de följder som uppstår vid begåendet av sådana handlingar. Den omfattar bestämning av vilka handlingar som är föremål för påföljd, de krav som måste uppfyllas för att någon ska anses skyldig till ett brott, de omständigheter under vilka en gärningsman kan dömas för sitt agerande, samt vilka straff och andra konsekvenser som kan komma att aktualiseras.

Se vårt utbud av kurser inom straffrätt nedan:

Om straffrätt

Frågan om vad som utgör ett brott ger upphov till en mängd olika frågeställningar. En av dessa är den subjektiva tröskeln som krävs för att ett handling ska anses utgöra ett brott. En annan är definitionen av försök, stämpling och medverkan till brott. Ytterligare en fråga är under vilka omständigheter en handling inte kan anses vara brottslig, trots att övriga kriterier är uppfyllda.

När det gäller konsekvenserna av ett brott görs en åtskillnad mellan straff och påföljd. Straff innefattar fängelse och böter, medan påföljd även inkluderar villkorlig dom, skyddstillsyn och placering på särskild vårdinrättning. Straffskalan fastställs inom varje brottsbestämmelse och utgör ramen för påföljden. Inom denna ram görs en bedömning av straffets omfattning, vilket tar hänsyn till brottets allvarlighetsgrad och andra relevanta faktorer, innan en påföljd väljs.

Brottsbalken är den centrala lagen på området, medan det även finns ett flertal speciallagar som faller under kategorin specialstraffrätt. Denna domän är nära kopplad till straffprocessrätten, vilket innebär att även rättegångsbalken är av avgörande betydelse för de som arbetar inom straffrätten.

Straffrätten behandlar

  • Vilka gärningar som är straffbelagda.

  • Vad som krävs för att någon ska anses ha begått ett brott.

  • Under vilka förutsättningar gärningsmannen kan dömas för brottet.

  • Straff och andra brottspåföljder samt övriga sanktioner som kan "drabba" brottslingen.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.