Kurser

Marknadsmissbruk

Hur får man handla på börsen?

6,5

timmar

6900 SEK.

Innehåll

Den som arbetar i noterade bolag, i den finansiella sektorn eller i andra miljöer där insiderinformation förekommer förväntas ha god kännedom om reglerna runt insiderinformation och om förbuden mot att utnyttja insiderinformationen genom att handla på den, ge tips baserat på den eller röja den.

Frågorna om insiderinformation och insiderbrott är nära kopplade till börsbolagens skyldighet att offentliggöra insiderinformation och annan viktig information. Kring detta finns en omfattande reglering i EU:s marknadsmissbruksförordning och i marknadsplatsernas regelverk.

Den som handlar med värdepapper eller den som sprider information om värdepapper måste undvika att påverka priset och andra handelsvillkor på ett manipulativt sätt. Här gäller det alltså att ha god kännedom om reglerna rörande marknadsmanipulation.
Kursen presenterar de centrala reglerna och praxis kring dessa ämnen och ger konkret vägledning till hur regelverket ska tolkas.

Nyttan med kursen

Du som deltar på kursen får ökad trygghet i hanteringen av insiderinformation, aktiemarknadsinformation och i börshandeln och minskar risken för sanktioner, andra påföljder eller skadat varumärke.

Kursen behandlar bland annat:

 • Övergripande presentation aktiemarknadens infrastruktur – marknadens syfte, dess aktörer och roller
 • Reglerna om insiderhandel - förbuden mot att handla på insiderinformation, att röja insiderinformation och att rekommendera någon att handla på sådan information
 • Reglerna om marknadsmanipulation - innebörden av manipulation och presentation av olika typer av manipulation
 • Redovisning av verkliga ”case”
 • Råd om hur man i bolagen ska avgöra om insiderinformation uppkommit, om när man som insider får handla och om hur man ska skyddar sin insiderinformation.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar i noterade bolag, i den finansiella sektorn eller i andra miljöer där insiderinformation förekommer eller till dig som på annat sätt behöver ha god kännedom om reglerna runt insiderinformation, t ex jurister och compliance på marknaden och inom myndigheter. Även för dig som handlar frekvent med värdepapper.

Program

08.30-09.00 Registrering 
 
09.00-10.15 
Aktiemarknaden och insiderbrotten 
 • Aktiemarknadens aktörer 
 • Intro till insiderinformation 
 • Insiderbrotten och praxis  
 
10.15-10.30 Kaffepaus 

10.30-11.30 Aktiemarknadsinformation  
 • Mer om insiderinformation 
 • Noterade bolags informationsplikt enligt Mar och marknadsplatsernas kompletterande regler    
 • Andra viktiga informationsregler 
 
11.30-12.30 Lunch 
 
12.30-13.30 Aktiemarknadsinformation fortsättning  
 
13.30-14.30 Marknadsmanipulation I 
 • Aktiehandeln – Hur går det till? 
 • Lagreglerna och börsernas handelsregler 
 • Falska eller vilseledande signaler? 

14.30-14.45 Kaffepaus 
 
14.45-16.30 Marknadsmanipulation I 
 • Olika typer av aktiefusk 
 • Pump-and-dump genom informationsspridning 
 • Viktiga rättsfall 
 
16.30 Kursen avslutas 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.