Avtalsvillkor

Anmälningsfrist

JUC har inte några anmälningsfrister. Finns det deltagarplatser kvar kan man anmäla sig ända fram till arrangemanget start.

Lämna återbud till kurs  

Om du får förhinder att delta på en kurs/konferens kan du avanmäla dig upp till 30 dagar innan kursstart och få full återbetalning. Om du anmäler dig senare än 30 dagar innan kursen/konferensen startar är anmälan bindande och vi kan tyvärr inte erbjuda återbetalning av kursen. Observera att JUC i sällsynta fall kan ändra formen för att hålla en kurs efter din anmälan, Om detta sker har du inte rätt till återbetalning eftersom undervisningsformen har ändrats, då det faktiska undervisningsinnehållet förblir detsamma. På kurser är du alltid välkommen att skicka en kollega gratis som kan ta över din plats om du får förhinder. Kom bara ihåg att meddela oss innan kursen.

Avsluta prenumeration på nätverk 

Om du är förhindrad att delta i ett nätverk som du är registrerad på kan du avregistrera dig upp till 90 dagar innan nätverket startar och få full återbetalning. Om du avanmäler dig senare än 90 dagar innan nätverkets start är din registrering bindande och vi kan tyvärr inte erbjuda återbetalning av din nätverksmedlemsavgift. Ett nätverk anses ha startat när säsongens första möte hållits. Om du registrerar dig för ett nätverk efter den första sessionen anses nästa session vara den aktuella starttiden.  

Medlemskap i JUC:s nätverk är personligt efter uppstart. Detta säkerställer att du får ut det mesta av de relationer som byggs upp. 

Avbokning eller flytt av evenemang  

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta våra evenemang. Detta kommer vanligtvis bara att vara fallet om det är för få deltagare eller om lärarna är drabbade av sjukdom. Vid flytt av kurser från JUC i samband med force majeure-fall återbetalas inte kursavgiften. Du mottar istället ett tillgodobevis som inte kan betalas kontant. JUC står inte för kostnader för avbokning av transport, hotell och liknande.  

Vid avbokning från JUC återbetalas hela kursavgiften, men vi står inte för kostnader för avbokning av transport, hotell och liknande.  

Alternativt kan JUC hjälpa dig med att hitta en annan passande kurs. 

Abonnemang

Köpet av abonnemang är bindande och inte avbokningsbart.

Abonnemanget ger dig en fri tillgång till JUCs kurssortiment inom den giltiga tidsperioden. Abonnemanget gäller ej nätverk.

Bokning: Har du ett kursabonnemang så bokar du dina kurser via hemsidan eller via mail på juc@juc.se. Bokar du dina kurser via hemsidan så lägger du kursen i din varukorg och följer köpprocessen. Du vill inte få en faktura för ditt köp utan det avräknas mot dit abonnemang. Kursen du bokar ska avhållas inom din aktiva abonnemangstid.

Avbokning eller ombokning: Du som har abonnemang har rätt att avboka eller omboka din kursplats upp till två arbetsdagar före kurstillfället. JUC förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta våra kurser om deltagarantalet är för lågt eller om undervisarna drabbats av sjukdom.

Förlängning och uppsägning:  Om abonnemanget inte har sagts upp senast tre månader innan bindningstiden går ut löper abonnemanget efter 12 månader automatiskt vidare kvartalsvis. När abonnemanget förlängs skickas en faktura för tre månader. Uppsägning av abonnemang kan ske i mars, juni, september och december. Abonnemanget avslutas därefter tre månader efter. Uppsägning ska ske skriftligen via e-post till juc@juc.se.