Avtalsvillkor

Anmälningsfrist

JUC har inte några anmälningsfrister. Finns det deltagarplatser kvar kan man anmäla sig ända fram till arrangemanget start.

Lämna återbud till kurs  

Om du får förhinder att delta på en kurs/konferens kan du avanmäla dig upp till 30 dagar innan kursstart och få full återbetalning. Om du anmäler dig senare än 30 dagar innan kursen/konferensen startar är anmälan bindande och vi kan tyvärr inte erbjuda återbetalning av kursen. Observera att JUC i sällsynta fall kan ändra formen för att hålla en kurs efter din anmälan, Om detta sker har du inte rätt till återbetalning eftersom undervisningsformen har ändrats, då det faktiska undervisningsinnehållet förblir detsamma. På kurser är du alltid välkommen att skicka en kollega gratis som kan ta över din plats om du får förhinder. Kom bara ihåg att meddela oss innan kursen.

Avbokningsvillkor för nätverk

Registreringen för ett nätverk är bindande. Om du inte kan delta i ett enskilt möte är du välkommen att skicka en kollega utan kostnad för att ta din plats vid mötet.

Avbokning eller flytt av evenemang  

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta våra evenemang. Detta kommer vanligtvis bara att vara fallet om det är för få deltagare eller om lärarna är drabbade av sjukdom. Vid flytt av kurser från JUC i samband med force majeure-fall återbetalas inte kursavgiften. Du mottar istället ett tillgodobevis som inte kan betalas kontant. JUC står inte för kostnader för avbokning av transport, hotell och liknande.  

Vid avbokning från JUC återbetalas hela kursavgiften, men vi står inte för kostnader för avbokning av transport, hotell och liknande.  

Alternativt kan JUC hjälpa dig med att hitta en annan passande kurs.