Avtalsvillkor

ANMÄLNINGSVILLKOR  

Anmälningsfrist
JUC använder inte anmälningsfrister. Finns det deltagarplatser kvar kan man anmäla sig ända fram till arrangemanget start.

Återbud
Om du anmäler dig till JUCs arrangemang är anmälan bindande och vi kan då dessvärre inte återbetala anmälningsavgiften om du skulle få förhinder.

Ett närverk anses ha startat när det första- och inledande nätverksmötet har genomförts. Skulle du anmäla dig till ett nätverk efter det inledande första mötet anses nätverksmötet som står på tur som ditt första nätverksmöte.

Medlemskapet i JUCs nätverk är personligt. Det borgar för att du får optimalt utbyte av de relationer du skapar.

Avlysning av arrangement
JUC förbehåller sig rätten att avlysa arrangement ända fram till 14 dagar innan arrangemanget genomförande om deltagarantalet är för lågt eller av annat skäl. Skulle JUC avlysa en hel nätverkssäsong återbetalas hela nätverksavgiften. JUC ersätter inte omkostnader som transport, logi eller liknande i förbindelse med avlysning. JUC hjälper dig gärna att finna ett nytt nätverk.