Undervisare

Tillbaka

Dennis Westermark

Advokat och Partner, Lindahl Advokatbyrå

Dennis Westermark är specialiserad på bolags- och aktiemarknadsrätt och är ansvarig för Advokatfirman Lindahl aktiemarknadsgrupp. Dennis lämnar löpande rådgivning inom exempelvis offentliga uppköpserbjudanden, börsnoteringar, nyemissioner, incitamentsprogram och marknadsmissbruksfrågor. Dennis håller reglerbundet utbildningar i aktiemarknadsfrågor och är även författaren till ”Om nyemission”, ”Om incitamentsprogram” och Junos djupkommentar till marknadsmissbruksförordningen.