Affärsjuridik, associationsrätt och avtalsrätt

Om affärsjuridik, associationsrätt och avtalsrätt

Affärsjuridik är det juridiska området som behandlar lagar och regler som styr affärsverksamhet och företag. Det inkluderar bland annat associationsrätt och avtalsrätt.

Associationsrätt fokuserar på lagar och regler som rör bildandet, organisationen och styrningen av olika affärsenheter, såsom bolag, föreningar och kooperativ. Det reglerar även förhållandet mellan olika delägare och intressenter inom dessa organisationer.

Avtalsrätt handlar om lagar och principer som styr avtal och deras giltighet. Det inkluderar hur avtal bildas, vilka krav som måste uppfyllas för att de ska vara bindande, samt vad som händer om avtalsparterna inte följer avtalet eller om det uppstår tvister. Denna del av juridiken är central för affärsverksamhet eftersom avtal är grundläggande för att reglera relationer mellan företag, kunder, leverantörer och andra parter.

Kurser inom affärsjuridik, associationsrätt och avtalsrätt

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.