Håll dig uppdaterad inom Familjerätt med JUC

Familjerätten är en av de mest känslomässigt laddade och juridiskt komplexa områdena inom juridiken. Att hålla sig uppdaterad inom familjerätt är avgörande för att kunna ge kvalificerad rådgivning och stöd till klienter som står inför familjerättsliga frågor. Hos JUC erbjuder vi skräddarsydda kurser inom familjerätt som är utformade för att ge dig den kunskap och kompetens du behöver för att navigera framgångsrikt genom dessa utmanande frågor.

Våra kurser täcker en rad ämnen inom familjerätt, inklusive äktenskapsförord, skilsmässa, vårdnadstvister, underhållsbidrag och adoption. Vi fokuserar på både den juridiska ramen och de praktiska aspekterna av familjerätten för att du ska kunna tillhandahålla effektiv rådgivning och representation till dina klienter.

Se vårt utbud av kurser inom familjerätt nedan:

Om familjerätt

Familjerätt är den del av lagstiftningen som hanterar familjens juridiska ställning och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och andra. Det inkluderar frågor om arvsrätt, barns rättigheter och lagar som rör bildandet och upplösningen av parrelationer samt relationer mellan makar och sambor.

Arvsrätt handlar om vem som har rätt till en persons kvarlåtenskap efter döden, antingen baserat på släktskap eller enligt ett testamente. En viktig skillnad mellan äktenskap och samboförhållanden är att makar ärver varandra, medan sambor inte har automatisk rätt till varandras arv. När det gäller barns arvsrätt måste gemensamma barn vänta på sin del av arvet tills båda föräldrarna har avlidit, medan särkullsbarn, det vill säga barn från tidigare förhållanden, har rätt till sin del direkt.

Bodelning är fördelningen av gemensam egendom vid upplösningen av ett parförhållande, antingen genom skilsmässa eller separation. Parterna kan komma överens om bodelningen själva, men om de inte kan enas kan en bodelningsförrättare utses av domstolen. Bodelning krävs även vid en parts död innan arvet kan fördelas samt vid upplösning av äktenskap. Vid upplösning av samboförhållanden krävs bodelning på begäran av någon av parterna. Makar kan undanta viss egendom från bodelning genom äktenskapsförord och sambor kan göra liknande genom ett samboavtal.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.