Konferens

Arbetsrättsdagen

- en av årets viktigaste konferenser inom arbetsrätt

7

timmar

7900 SEK.

Varmt välkommen till en av årets viktigaste konferenser inom arbetsrätt. Njut av god mat, spännande diskussioner och seminarier och passa på att utbyta erfarenheter med andra branschkollegor och experter. För dig som hellre deltar på distans kan du följa dagen via den digitala livesändningen.

Arbetsrättsdagen ger dig en gedigen uppdatering om nyheter, förändringar och trender på arbetsrättens område. Du får lyssna till ett flertal av Sveriges ledande experter i arbetsrätt och får möjlighet att välja mellan flera pass för att få den fördjupning du behöver till just din yrkesroll.

Program

Kl. 08:15 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm

Kl. 08:45 - 09:00 Insläpp för deltagare på distans

Kl. 09:00 - 09:10 Inledning JUC och moderator Erik Danhard

Kl. 09:10 - 09:40 Nyheter och trender
Föreläsare: Erik Danhard

Kl. 09:40 - 10:10 Paneldebatt – Högsta domstolens beslut om resning mot Arbetsdomstolens domar
Paneldeltagare:  Sophie Thörne, Almega, Malin Wulkan, Unionen och Erik Sjödin, Stockholms universitet
Moderator: Erik Danhard

Kl. 10:10 - 10:30 Kaffepaus

Kl. 10:30 - 11:30 Valbara pass
A1: Nya principer i domar från EU-domstolen och Europadomstolen
 • Rättighetsavvägning enligt EU-rätten – EUD:s praxis om neutralitetsriktlinjer som exempel
 • EKMR:s ställning i EU-rätten – edition av personalliggare som exempel
 • Betydelsen av stadgans förarbeten för tolkning av vissa rättigheter – arbetstid som ett exempel
 • Betydelsen av internationellt skyddade rättigheter enligt stadgan – EUD:s praxis om legitim åldersdiskriminering som exempel
 • Formalisering av rättigheter – två arbetsrättsligt relevanta domar från Europadomstolen som exempel
Föreläsare: Erik Sinander

A2: Några perspektiv på arbetsrätten i offentlig verksamhet
 • Konsekvenser av kravet på lagreglering av grundläggande villkor (11 kap 10 § och 12 kap 7 § RF)
 • Tillåtna och otillåtna bakgrundskontroller
 • Förutsättningar och villkor för avstängning

Föreläsare: Per-Olof Persson, Förbundsjurist Akavia

Kl. 11:30 - 12:30 Lunch

Kl. 12:30 - 13:20 Valbara pass
B1: 
Arbetstagarens integritet i arbetslivet, aktuell praxis
 • Intro integritetsfrågor i arbetslivet 
 • Domen i vaccinmålet i AD
 • Behov av reglering i lag?  Skillnader offentlig resp. privat sektor?

Föreläsare: Sophie Thörne, arbetsrättsjurist Almega och Petra Herzfeld-Olsson, Professor i arbetsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

B2: 
 Aktuellt inom EU, en analys av utvecklingen ur ett arbetsgivarperspektiv
 • Förslag på detaljerad EU-lagstiftning inom det sociala området, bl.a. om arbetstagarbegrepp, lön, arbetsledning och medbestämmande
 • Frågor relaterade till hur ska den svenska arbetsmarknaden anpassas till den europeiska 
 • Bl.a. frågor om medbestämmande och anställningsstatus ska vara teknikberoende, om fördraget respekteras samt vilken ställning kollektivavtal egentligen får i EU-lagstiftningen

Föreläsare: Niklas Beckman, Svenskt Näringsliv

Kl. 13:20 - 13:30 Teknikpaus/byte av lokal

Kl. 13:30 - 14:20 Valbara pass
C1: Arbetstidsfrågor på 2020-talet 
 • Ny praxis från EU-domstolen
 • Rekordhöga sanktionsavgifter utdömda (6 miljoner kr)
 • Striden om 24h passen utifrån lag, EU-direktiv och kollektivavtal

Föreläsare: Erik Sjödin, Stockholms universitet

C2: AI och algoritmer, arbetstagare och arbetsgivare
 • Plattformsarbetardirektivet och svensk arbetsrätt
 • Vad betyder EU:s AI-förordning för anställningsförhållandet?
 • Självlärande algoritmer, diskriminering och arbetsmiljö

Föreläsare: Niklas Selberg, Lunds universitet

Kl. 14:20 - 14:50 Kaffepaus

Kl. 14:50 - 15:40 Valbara pass
D1: Övergång av verksamhet, perspektiv och samlade erfarenheter
 • Erfarenheter av 30 års regeltillämpning
 • Senaste rättsfallen
 • Uppsägningsförbudet
 • Praktiska frågor och problem

Föreläsare: Anders Nordström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

D2: Arbetsmarknadsstrid för att få kollektivavtal
 • Rättsliga förutsättningar för stridsåtgärder med utgångspunkt från 2018 års överenskommelse och de lagändringar som följt
 • När aktualiseras stridsåtgärder, överväganden som görs och synen på den svenska modellen
 • Stridsåtgärder i praktiken, löpande beslut och förankringsarbete, exemplet Klarna

Föreläsare: Malin Wulkan, Martin Wästfelt och Elin Svensson, Unionen

Kl. 15:40 - 15:50 Teknikpaus/byte av lokal

Kl. 15:50 - 16:45 10 år i Arbetsdomstolen - ett samtal mellan Jonas Malmberg och Erik Danhard

16.45-18.00 Avslutning och mingel med förfriskningar

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.