Kurser

Praktisk börsrätt

 Få en 360-graders översikt över lagar och regler

6

timmar

9995 SEK.

Innehåll

Det är inte lätt att som ledningsmedlem eller anställd i ett börsbolag att göra rätt även om man vill det. Den stora mängden regler och utvecklingen av praxis gör det svårt att följa och säkerställa att reglerna efterlevs.

I kursen får du en övergripande genomgång av börsrättens viktigaste delar. Det blir en grundlig genomgång av begreppet ”insiderinformation” och du blir uppdaterad om vikten av den senaste praxisen, senaste trenderna och kommande börsreglering. Efter denna kurs kommer du att vara rustad att arbeta med grundläggande börsrättsliga frågor.
 
Kursen innefattar följande delar:
 
1. Introduktion till värdepappersmarknaden.
De svenska marknadsplatserna och institutionerna. Huvuddragen i regelverken för noterade bolag och den svenska självregleringen.
 
2. Noteringskrav på reglerad marknad (börs) och handelsplattform
Fokus på noteringskrav för handel på Nasdaq Stockholm och Nasdaq First North. Kort om noteringskraven på NGM Nordic SME och Spotlight Stock Market.
 
3. Svensk kod för bolagsstyrning
Kodens bakgrund, syfte och regler.
 
4. Informationsregler för noterade bolag
Informationsreglernas grundläggande tankegång och innehåll. Marknadsmissbruksförordningens (MAR) regler om informationsplikt och Nasdaqs kompletterande regler gällande aktiemarknadsinformation.
Informationsreglernas grundläggande tankegång, vad är insiderinformation, regulatorisk information, offentliggörande av insiderinformation och regulatorisk information, uppskjutet offentliggörande av insiderinformation, krav på bolagets webbplats, informationspolicy samt påföljder vid regelbrott.
 
5. Marknadsmissbruksregler (insiderbrott och olika typer av marknadsmanipulation), insynsrapportering, upprättande av insynsförteckning och insiderförteckning (loggbok) samt regler om handelsförbud för personer i ledande ställning 
Regler och formalia för den enskilde styrelseledamoten och bolaget vad avser insiderinformation och handel i bolagets finansiella instrument samt rapportering till Finansinspektionen.
 

Målgrupp

Kursen i praktisk börsjuridik riktar sig till praktiker, advokater, jurister och andra som till vardags arbetar med aktiemarknadsrätt – till exempel i börsbolag, på bank och som rådgivare.  

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.