Kurser

Praktisk börsrätt

 Få en 360-graders översikt över lagar och regler

6

lektioner

9995 SEK.


Innehåll

Det är inte lätt att som ledningsmedlem eller anställd i ett börsbolag att göra rätt även om man vill det. Den stora mängden regler och utvecklingen av praxis gör det svårt att följa och säkerställa att reglerna efterlevs. I kursen får du en övergripande genomgång av börsrättens viktigaste delar. Det blir en grundlig genomgång av begreppet ”insiderinformation” och du blir uppdaterad om vikten av den senaste praxisen, senaste trenderna och kommande börsreglering. Efter denna kurs kommer du att vara rustad att arbeta med grundläggande börsrättsliga frågor.
 

Kursen innefattar följande delar:

 

1. Introduktion till värdepappersmarknaden.

De svenska marknadsplatserna och institutionerna. Huvuddragen i regelverken för noterade bolag och den svenska självregleringen.

 

2. Noteringskrav på reglerad marknad (börs) och handelsplattform

Fokus på noteringskrav för handel på Nasdaq Stockholm och Nasdaq First North. Kort om noteringskraven på NGM Nordic SME och Spotlight Stock Market.

 

3. Svensk kod för bolagsstyrning

Kodens bakgrund, syfte och regler.

 

4.Informationsregler för noterade bolag

Informationsreglernas grundläggande tankegång och innehåll. Marknadsmissbruksförordningens (MAR) regler om informationsplikt och Nasdaqs kompletterande regler gällande aktiemarknadsinformation.

Informationsreglernas grundläggande tankegång, vad är insiderinformation, regulatorisk information, offentliggörande av insiderinformation och regulatorisk information, uppskjutet offentliggörande av insiderinformation, krav på bolagets webbplats, informationspolicy samt påföljder vid regelbrott.

 

5. Marknadsmissbruksregler (insiderbrott och olika typer av marknadsmanipulation), insynsrapportering, upprättande av insynsförteckning och insiderförteckning (loggbok) samt regler om handelsförbud för personer i ledande ställning 

Regler och formalia för den enskilde styrelseledamoten och bolaget vad avser insiderinformation och handel i bolagets finansiella instrument samt rapportering till Finansinspektionen.

 

Målgrupp

Kursen i praktisk börsjuridik riktar sig till praktiker, advokater, jurister och andra som till vardags arbetar med aktiemarknadsrätt – till exempel i börsbolag, på bank och som rådgivare.  

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.