Håll dig uppdaterad inom processrätt och skiljedomsrätt med JUC

Processlagstiftningen styr hur saker går till i domstolar och vid skiljedomsförfaranden. Den kan även kategoriseras som brottmålsprocess, tvistemålsprocess och förvaltningsprocess.

Se vårt utbud av kurser inom processrätt och skiljedomsrätt nedan:

Om processrätt och skiljedomsrätt

Processrättens tre huvudkategorier inkluderar civilprocess, straffprocess och förvaltningsprocess. Den första gruppen vanligtvis betraktas som en del av privaträtten medan de senare två tillhör den offentliga rättens sfär. Detta beror på att förvaltningsprocessen handlar om hur myndighetsbeslut fattas och främst hur man kan överklaga sådana beslut, medan civilprocessen och straffprocessen fokuserar på individer (både fysiska och juridiska personer).


Skiljeförfarande är när en tvist löses av skiljemän utan inblandning från allmänna domstolar. Det innebär att det inte tillåts vittnesmål under ed, att det som diskuteras är konfidentiellt, och att beslutet inte kan överklagas. Särskilt inom internationell handel är det vanligt att parterna i förväg bestämmer hur och var eventuella tvister ska hanteras genom så kallade forumklausuler. Parterna är inte tvingade att ta tvisten till domstol utan kan istället komma överens om att en organisation ska lösa tvisten, såsom Internationella Handelskammaren (International Chamber of Commerce), som är en betydande institution för skiljeförfaranden vid internationella köp. Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut används också ofta för skiljeförfaranden.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.