Kvalitet sedan 2001

Om JUC

JUC är Nordens största leverantör av juridiska evenemang i form av kurser, nätverk, konferenser och e-learning. Från och med 2022 erbjuder vi även juridiska kurser till svenska jurister och specialister.

Skandinaviens ledande leverantör

JUC är en specialiserad kursverksamhet som ursprungligen etablerades i Danmark år 2001. Vi erbjuder högkvalitativ fortbildning för jurister, advokater, revisorer, fastighetsmäklare och ett brett utbud av andra yrkesverksamma. Årligen håller vi även i evenemang för över 15 000 deltagare på 500 olika kurser, 140 nätverk och 20 konferenser i Skandinavien.


JUC står för Juridiskt Utbildningscenter

2015 etablerades JUC i Sverige och har nu professionella juridiska nätverk inom olika rättsområden med drygt 1 000 svenska nätverksmedlemmar spridda över ett stort antal nätverk. I och med etableringen av JUC:s olika nätverk i Sverige har du möjlighet att delta i ett välfungerande koncept som radikalt förändrat juristutbildningen i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna.


Särskilt utvalda lärare

Bland våra nätverksledare och föreläsare finns särskilt utvalda advokater, jurister, revisorer, domare, ekonomer och professorer från ledande svenska advokatbyråer, revisionsbyråer, domstolar, offentliga organisationer och universitet.

Alla nätverk och andra arrangemang i JUC:s regi är godkända som obligatorisk fortbildning.

Vi är ständigt på jakt efter att utveckla vår portfölj av nätverk och kurser, så att de är uppdaterade, aktuella och relevanta och kan möta våra deltagares behov. Vill du ha mer kunskap om obligatorisk fortbildning, eller om du har en specifik fråga om ett nätverk, vänligen kontakta oss.

Är det något du saknar?

Hör gärna av dig om du söker ett nätverk eller en kurs som vi inte erbjuder ännu, eller om du vill ta rollen som kurs- eller nätverksledare.

Kontakta vår utvecklare Astrid Asp på aa@juc.se eller ring oss på telefonnummer 08 40 06 54 10