Kurser

Vägen till och från börsen

Lär dig om hur du praktiskt och framgångsrikt genomför en börsintroduktion eller en avnotering

6,5

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion/notering. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden, möjliggör att egna aktier kan användas som betalning vid förvärv, möjliggör aktierelaterade incitamentsprogram, förbättrar rekryteringsmöjligheterna samt medför att aktierna i bolaget blir likvida och kan omsättas i kontanter, det vill säga ger en exitmöjlighet för befintliga aktieägare. En notering innebär även en kvalitetsstämpel av bolaget då noteringen ställer höga krav på bolagets informationsgivning till marknaden med ökad transparens som följd. Detta kan även bidra till ökad kännedom om bolaget och dess produkter eller tjänster. Oavsett anledning till att ett bolag väljer att notera sina aktier är noteringsprocessen relativt lång och resurskrävande för bolaget. Det är därför viktigt att bolaget börjar förbereda sin notering i god tid och avsätter tillräckliga resurser för projektet. Under kursen kommer vi att behandla – steg för steg – de olika legala frågor och svar som bolagen stöter på under noteringsprocessen.

Det kan också förekomma att ett noterat bolag av olika anledningar i stället vill driva sin verksamhet i en onoterad miljö. Under kursen kommer vi även att behandla de legala frågor som uppkommer om bolaget önskar avnotera sina aktier.

Kursen behandlar bl.a.:

  • Fördjupning om aktiemarknadsrätt
  • Praktisk information om börsnoteringar 
  • Praktisk information om avnoteringar från marknadsplatser

Målgrupp

Kurser riktar sig bland annat till advokater, jurister och ekonomer som arbetar med kapitalmarknad, bolagsjurister, bolagsledning, ekonomer på bank och inom corporate finance.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.