Håll dig uppdaterad inom arbetsrätt med JUC

Arbetsrätt är ett dynamiskt och viktigt område inom juridiken som kräver kontinuerlig uppdatering för att kunna navigera i komplexa arbetsförhållanden och juridiska frågor. På JUC erbjuder vi kurser riktade till advokater, partners och andra juridiska yrkesverksamma som vill förbättra sin kompetens inom detta område.

Våra kurser och konferenser är inte bara informativa, utan även interaktiva och fackligt utmanande. Vi erbjuder kurser som täcker allt från grundläggande arbetsrättsliga principer till de senaste rättspraxis och utvecklingarna på området.

Se våra kurser inom arbetsrätt:

Om arbetsrätt

Arbetsrätt är den gren av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den omfattar lagar, förordningar och avtal som fastställer rättigheter och skyldigheter för båda parter på arbetsplatsen. Arbetsrätten täcker en mängd olika områden, inklusive anställningsavtal, arbetsvillkor, lön, arbetsmiljö, uppsägning och tvister på arbetsplatsen. Syftet med arbetsrätten är att säkerställa en rättvis och balanserad arbetsmiljö där både arbetsgivare och arbetstagare respekteras och skyddas.

Den kollektiva arbetsrätten omfattar frågor som rör kollektivavtal och hur dessa förhandlas och implementeras, samt relationen mellan fackföreningar som representerar arbetstagare och arbetsgivarorganisationer. En central lag inom detta område är lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, som reglerar arbetstagarnas inflytande på arbetsplatsen och deras möjlighet att påverka företagsledningen. En annan viktig aspekt är anställningsförhållandets rätt, som inkluderar lagen om anställningsskydd, LAS. LAS reglerar anställningsvillkor, uppsägningar och avsked. Inom samma område finns också diskrimineringsrätten, som sedan 2009 har en egen lagstiftning, diskrimineringslagen. Arbetsmiljörätten är en del av arbetsrätten som reglerar arbetsförhållanden för att skydda arbetstagarnas hälsa. Slutligen finns också arbetsmarknadsreglering, som omfattar lagar som rör arbetsförmedling och arbetslöshet.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.