Nätverk

Nätverk i Personskada

Vi diskuterar aktuella ämnen inom skadestånd och personskaderätt

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Nätverket är för dig som dagligen hanterar personskador. Du har en  bakgrund som jurist, expert inom personskador, specialistkonsult inom ett  försäkringsbolag, myndighet eller en extern konsult med särskilt fokus på  personskada. 


I nätverket hanterar vi aktuella frågor i ett område i ständig utveckling, samtidigt  som du får ett erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera den praktiska  hanteringen av de utmaningar som är förknippade med personskador. 


Nätverksledarna kommer kontinuerligt att uppdatera nätverket om aktuella ämnen samt ny rättspraxis och ny lagstiftning på området. Medlemmarna i nätverket förväntas aktivt bidra med kunskapsdelning och diskussion för att ligga till grund för den kollektiva förstärkningen av de befintliga kompetenserna. I nätverket värdesätter vi informella diskussioner om allmänna frågor och använder dem som en ”språngbräda” för dialog och gruppdiskussioner.

 


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

 • Jämkning
 • Beräkning av inkomstförlust
 • Preskription
 • Försäkringsmedicin
 • Skadestånd till följd av brott
 • Praxis från läkemedelsindustrin
 • Olycksfall- och ansvarsförsäkring
 • Skadereglering
 • Dröjsmålsränta
 • Framtidsspaning

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till advokater och jurister som arbetar med personskaderätt, personskadebehandlare och specialkonsulenter i försäkringssällskap med rådgivning i personskada.  


Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.