Nätverk

Nätverk i Personskada

Vi diskuterar aktuella ämnen inom skadestånd och personskaderätt

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

Nätverket är för dig som dagligen hanterar personskador. Du har en bakgrund som jurist, expert inom personskador, specialistkonsult inom ett försäkringsbolag, myndighet eller en extern konsult med särskilt fokus på personskada.

I nätverket hanterar vi aktuella frågor i ett område i ständig utveckling, samtidigt som du får ett erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera den praktiska hanteringen av de utmaningar som är förknippade med personskador.

Nätverksledarna kommer kontinuerligt att uppdatera nätverket om aktuella ämnen samt ny rättspraxis och ny lagstiftning på området. Medlemmarna i nätverket förväntas aktivt bidra med kunskapsdelning och diskussion för att ligga till grund för den kollektiva förstärkningen av de befintliga kompetenserna. I nätverket värdesätter vi informella diskussioner om allmänna frågor och använder dem som en ”språngbräda” för dialog och gruppdiskussioner.
 

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

Aktuella rättsfall 
Vad har hänt under 2022-2023 inom personskada.

Personskador till följ och trafik
Vad gäller? Vilka skadeståndsrättsliga problem som aktualiseras samt vilka  principer. Begrepp och praxis som kan komma till användning för att utröna alla argument för rätt till ersättning.

Skadeståndsbegränsningsplikten 
Vad som krävs av den skadelidande - vad som ställs för krav på kunden. Vad behöver försäkringsbolaget göra?

Framtidsspaning 
Vilken utveckling kan vi förvänta oss inom lagstiftningen? Hur har skadereglerarens och ombudens roll förändrats under åren? Hur har skadereglerarens och ombudens roll utvecklats? Hur ser den framtida utvecklingen ut inom AI. Kan ny teknik ta över skaderegleringen. Vill kunderna mötas av den digitaliserade servicen?
 
 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till advokater och jurister som arbetar med personskaderätt, personskadebehandlare, skadereglerare, medicinska rådgivare och riskbedömare samt specialkonsulenter i försäkringssällskap med rådgivning i personskada.  

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.
 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎