Undervisare

Tillbaka

Joakim Jäderström

Advokat och partner,Legare,Advokatbyrå

Joakim Jäderström är advokat och partner på Legare Advokatbyrå med inriktning på skadestånd-och försäkringsrätt. Joakim har mångårig erfarenhet av att företräda klienter i försäkringsrättsliga ärenden och har erfarenhet från arbete vid Trafikskadenämnden. Han är även medlem i flera internationella organisationer inom personskaderättens område.

Övriga Uppdrag:
Svensk representant i huvudstyrelsen för Pan-European Legal Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL)
Lärare i försäkringsrätt vid Företagsekonomiska institutet (FEI)

Under 2022 undervisar Joakim hos JUC, i bland annat kurserna; skada till följd av trafik och grundläggande personskaderätt.