Nätverk

Nätverk i Skadestånd & försäkringsrätt

20

lektioner

27950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Försäkringsrätt är ett mycket centralt rättsområde. Alla människor är aktörer på något sätt – som försäkringstagare, försäkrade eller sparare. Försäkringsbranschen, till vilken även offentliga aktörer kan räknas, är en omfattande industri. Försäkring utgör en del av finanssektorn, som är en del av samhällets grundläggande infrastruktur och kan sägas utgöra motorn för svensk ekonomi.
Försäkringsrätt är ett enormt rättsområde som kan indelas i flera underkategorier. Inom försäkringsavtalsrätten, som i sin tur kan indelas i skadeförsäkringsrätt och livförsäkringsrätt, behandlas relationen mellan försäkringsbolaget å ena sidan och ersättningsberättigade å andra sidan. Inom försäkringsrörelserätten behandlas reglering av försäkringsbolagens verksamhet och dess funktion, sammansättning och struktur. Inom socialförsäkringsrätten behandlas de offentliga försäkringssystemen. Även återförsäkring kan räknas som en egen underkategori.
Försäkringsrätt är ett i allra högsta grad dynamiskt rättsområde. Samhällelig utveckling gör att försäkringsbranschen, både den privata och den offentliga, är i ständig förändring. Den nationella regleringen av försäkring är omfattande och snårig. På EU-nivå pågår ett arbete med att skapa en gemensam försäkringsmarknad, vilket innebär att EU-regleringen är generös. I likhet med bankverksamhet finns ett starkt intresse av att försäkringsmarknaden är stabil, vilket betyder att också den försäkringsrörelserättsliga regleringen är omfattande och snårig.
Detta sammantaget, dvs. rättsområdets dynamik, komplexitet, internationella påverkan och stora praktiska betydelse, innebär att alla de ovan nämnda rättsområdena är ständigt aktuella för ny forskning.

 

Möte 1 tisdag 22 november:
Tema 1: Omvärldsbevakning
- Genomgång av administrativ och domstolspraxis från det gångna året.
-Vad har hänt under 2022
Föreläsare: Vi bjuder in en expert i ämnet.


Möte 2 torsdag 19 januari:
Tema:   Inomobligatoriska skadestånd                                                                    
-främst ren förmögenhetsskada                                                                                
 
Föreläsare: Vi bjuder in en expert i ämnet.
 
Möte 3 onsdagen 19 april
Tema:  Professionsansvar                                                                                            
-för rådgivare, försäkringsförmedlare med flera
                                                                                                                   
Möte 4 tisdagen 12 september
Tema:  Entreprenad                                                                                                                                                                                             - -Byggherreansvar
 -ABK
-Projektförsäkringar
-Internationella frågor (utan standardavtal)
                                                                                                                                                                                                         
Föreläsare: Vi bjuder in en expert i ämnet.
Ämnen som kan komma behandlas i nätverket
• Projektförsäkringar
• Entreprenad
• Professionansvar
• Inomobligatoriska skadestånd
• Nyheter & praxis
• ABK
• Omvärldsbevakning

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till:

Försäkringsbolag Försäkringsförmedlare
Skadereglerare
Underwriters
Risk Managers
Risk- och Skaderegleringskonsulter
Fastighetsbolag och
Fastighetsförvaltningsbolag
Tekniska konsultbolag
Juridiska konsultbolag
Inom ovanstående brancher.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎

Dela på sociala medier

in
t
f