Nätverk

Nätverk i Skadestånd & försäkringsrätt

Vi diskuterar och analyserar den komplexa och dynamiska regleringen kring försäkringsrätt

20

timmar

27950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Försäkringsrätt är ett i allra högsta grad dynamiskt rättsområde. Samhällsutvecklingen gör att försäkringsbranschen, både den privata och den offentliga, är i ständig förändring. Den nationella regleringen av försäkring är omfattande och komplex. På EU-nivå pågår ett arbete med att skapa en gemensam försäkringsmarknad, vilket innebär att EU-regleringen är generös. I likhet med bankverksamhet finns ett starkt intresse av att försäkringsmarknaden är stabil, vilket betyder att även den försäkringsrörelserättsliga regleringen är omfattande och komplex. Detta sammantaget, dvs. rättsområdets dynamik, komplexitet, internationella påverkan och stora praktiska betydelse, innebär att alla de ovan nämnda rättsområdena är ständigt aktuella för ny forskning.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor både ur ett praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Kommande ämnen:


Mios möbelvaruhus i Boden, m.m. 
Försäkringstagarens rätt till ersättning efter takraset på Mio möbelvaruhus i Boden behandlades på en dragning under hösten 2023, då hovrätten hade dömt i målet och prövningstillstånd i HD meddelats. Nu kommer en uppföljning efter HD-domen den 25 januari 2025 (mål T4849-22). Målet och dess effekter tolkas i ljuset av HD:s tidigare praxis avseende försäkringsvillkor. Jämförelser med andra HD-domar där försäkringsfall prövats mot olika försäkringsvillkor. Vilka övergripande slutsatser kan försäkringsbolag och försäkringstagare ta till sig?

Med Bengt Bolin, Advokatfirman Lindahl

Omvärldsbevakning & trendspaning
Under träffen utforskar vi aktuella trender och förändringar inom skadestånd och försäkringsrätten genom omvärldsbevakning och trendanalys

Med Johannes Ericsson, Setterwalls Advokatbyrå

Tema: Entreprenad - Entreprenadrättens ansvarsfördelning för skador på entreprenaden och hos tredje man

En genomgång av ansvarsreglerna i 5 kap. Allmänna bestämmelser som belyser ansvarsfördelningen mellan kontraktsparterna; dels för skador på entreprenaden men även hur ansvaret regleras i förhållande till tredje man. Finns det begränsningar i parternas ansvar, vilka omfattas av tredjemansbegreppet och är det kontraktuella ansvaret alltid försäkrat? 

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena: • Databrottsförsäkringar
 • Skadereglering av entreprenad
 • Mio-varuhuset & annan rättspraxis
 • Beräkning av avbrott
 • Projektförsäkring
 • Reglering av miljöskador.
 • Förmögenhetsbrott kopplat till AI
 • Omvärldsbevakning
 • Skadevärdering enligt försäkringsvillkor respektive på skadeståndsrättslig grund.
 • Regress av avbrottsersättning
 • Regress.
 • Entreprenadförsäkring

 


Målgrupp

Nätverket riktar sig till försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, risk- och skaderegleringskonsulter, fastighetsbolag, fastighetsförvaltningsbolag, byggbolag, samt tekniska och juridiska konsultbolag inom dessa branscher. Målgrupp är även Bolagsjurister, Advokater, Controllers, Inköpare, Risk Managers, Skadereglerare, Underwriters, Försäkringsförmedlare och Fastighetsförvaltare.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.


Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.

Dela på sociala medier

in
t
f