Undervisare

Tillbaka

Christina Lamm

Försäkringsjurist / Legal Counsel, Trygg-Hansa

Christina Lamm är försäkringsjurist och har sedan 1999 arbetat med personskador. Sedan 2011 arbetar Christina som försäkringsjurist på Trygg-Hansa där hennes huvudsaklig inriktning är personskador samt de oklara försäkringsfallen.

Christina har mångårig erfarenhet av att företräda försäkringsbolag i försäkringsrättsliga och skadeståndsrättsliga ärenden.

Christina är även anlitad som extern utbildare i IFU och hos Svenska försäkringsföreningen (SFF). Hon har under många år även varit moderator vid SFFs årliga personskadeseminarium.