Kurser

Patientskador och orsakssamband i personskaderätten

6

lektioner

7900 SEK.

Bakgrund

Patientskador har på senare tid ökat i omfattning. Bedömningen av vad som är en ersättningsgill patientskada är komplex och görs i flera steg och ska även bedömas utifrån föreliggande grundsjukdom, något som kan komplicera bedömningen ytterligare.  


Innehåll

Kursen ger en grundläggande genomgång av hur lagstiftning och praxis ser ut inom patientskaderättens område och hur den används i praktiken.  Du får en djupare insikt i patientskaderätten och hur du tillämpar regelverket och praxis i den dagliga hanteringen.
 

Ämnen på kursen inkluderar:

  • lagstiftning 
  • aktuell praxis  
  • vilka möjliga ersättningsslag som föreligger  
  • frågor om orsakssamband  
  • bevisbörda och beviskrav  
  • hur prövning görs i Patientskadenämnden 


Målgrupp

Kursen lämpar sig för alla som arbetar med personskadersättsliga frågor rörande patientförsäkringen och som önskar en fördjupning inom området såsom advokater, jurister och skadehandläggare. 

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.