Kurser

Patientskador och orsakssamband i personskaderätten

6

timmar

7900 SEK.

Bakgrund

Patientskador har på senare tid ökat i omfattning. Bedömningen av vad som är en ersättningsgill patientskada är komplex och görs i flera steg och ska även bedömas utifrån föreliggande grundsjukdom, något som kan komplicera bedömningen ytterligare.  


Innehåll

Kursen ger en grundläggande genomgång av hur lagstiftning och praxis ser ut inom patientskaderättens område och hur den används i praktiken.  Du får en djupare insikt i patientskaderätten och hur du tillämpar regelverket och praxis i den dagliga hanteringen.
 

Ämnen på kursen inkluderar:

  • lagstiftning 
  • aktuell praxis  
  • vilka möjliga ersättningsslag som föreligger  
  • frågor om orsakssamband  
  • bevisbörda och beviskrav  
  • hur prövning görs i Patientskadenämnden 


Målgrupp

Kursen lämpar sig för alla som arbetar med personskadersättsliga frågor rörande patientförsäkringen och som önskar en fördjupning inom området såsom advokater, jurister och skadehandläggare. 

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.