Kurser

Grundläggande personskaderätt

Den praktiska hanteringen från A till Ö

6

lektioner

7900 SEK.

Innehåll

Kursen ger en grundläggande genomgång av hur lagstiftning och praxis ser ut inom personskaderättens område och hur den används i verkliga fall.

På kursen får du en djupare insikt i personskaderättens alla delar och hur du tillämpar regelverket och praxis i hanteringen av personskaderättsliga ärenden.  


Frågor som under kursen kommer att diskuteras innefattar:

  • lagstiftning  
  • aktuell praxis  
  • vilka möjliga ersättningsslag som föreligger  
  • frågor om orsakssamband 
  • bevisbörda och beviskrav för olika ersättningsslag 
  • hur beräkning av inkomstförlust och pensionsförslut görs samt  
  • frågor om preskription och omprövning 

 

Målgrupp

Kursen lämpar sig för alla som arbetar med personskadersättsliga frågor och som önskar en grundläggande genomgång av personskaderätten, såsom advokater, andra jurister och skadehandläggare. 

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.