Kurser

Grundläggande personskaderätt

Den praktiska hanteringen från A till Ö

6

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Kursen ger en grundläggande genomgång av hur lagstiftning och praxis ser ut inom personskaderättens område och hur den används i verkliga fall.

På kursen får du en djupare insikt i personskaderättens alla delar och hur du tillämpar regelverket och praxis i hanteringen av personskaderättsliga ärenden.  


Frågor som under kursen kommer att diskuteras innefattar:

  • lagstiftning  
  • aktuell praxis  
  • vilka möjliga ersättningsslag som föreligger  
  • frågor om orsakssamband 
  • bevisbörda och beviskrav för olika ersättningsslag 
  • hur beräkning av inkomstförlust och pensionsförslut görs samt  
  • frågor om preskription och omprövning 

 

Målgrupp

Kursen lämpar sig för alla som arbetar med personskadersättsliga frågor och som önskar en grundläggande genomgång av personskaderätten, såsom advokater, andra jurister och skadehandläggare. 

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.