Nätverk

Nätverk i Exportkontroll och sanktioner

Dela best-practise, undvik misstag. Uppdatera kunskap om regelverk, trade compliance & företagskontroller

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Exportkontroll och sanktioner är avgörande för företag med internationell verksamhet – och har blivit allt viktigare under de senaste årens geopolitiska utveckling. Det räcker med att ni har kunder, leverantörer eller samarbetspartners utanför landets gränser, eller att ni handlar med valutor eller produkter från andra länder, för att ni ska påverkas. Företag behöver ofta följa flera länders handelsregler samtidigt, och misstag är dyrköpta. Dessa förutsättningar kräver uppdaterad kunskap om regelverk och förväntningar från myndigheter och samarbetspartners. 


Därför syftar detta nätverk till att ge dess medlemmar ökad kunskap och erfarenhet, genom högkvalitativa presentationer och praktiska diskussioner om trade compliance, exportkontroll och sanktioner. Vi fokuserar på att utbyta erfarenheter, erbjuda best-practise och diskutera vanliga fallgropar, samt att främja kompetensutbyte och nätverkande inom detta dynamiska område.


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena

Exportkontroll 
 • Relevant lagstiftning på området från EU, US m.fl., förväntningar och krav från myndigheter och hur man som företag klassificerar sina produkter och tjänster
 • Ansökningsprocesser, tillstånd och samarbete med myndigheter, inklusive hantering av kontrollbesök
 • "Catch all"-bedömningen: Produkter kan omfattas av exportkontroll även om de inte finns på listorna. Det kräver att företag känner till produkter och slutanvändning. Hur hanteras detta i praktiken?
 • Avgränsningen mot relevanta militära listor och vad är skillnaden mellan ML och dual-use.

Sanktioner
 • EU, USA och andra länders sanktioner. Överväganden om företagets geografiska och produktmarknader
 • Due diligence eller "Know Your Customer" - hur långt bör man gå för att säkerställa identifiering av sanktionerade parter
 • Automatisering av screeningsprocesser
 • Risker samt förväntningar och krav från myndigheter avseende sanktioner och företagets efterlevnadsprogram
 • Hantering av förbudet mot "facilitation" och ”circumvention”

Intern kontroll i företagen
 • Vilka kontroller bör som minimum upprättas
 • Finns det vanligtvis kontroller redan i ett företag som kan utvidgas till trade compliance processer
 • Vad förväntar sig myndigheterna?
 • Hur upptäcker man om en ny kontroll är nödvändig?

   

Trade compliance program
 • Likheter och skillnader mellan andra efterlevnadsprogram och myndigheternas förväntningar på trade compliance program
 • Hur säkerställer man utbildning som uppfyller myndigheternas förväntningar?
 • Kan ett företags efterlevnadskultur mätas och förändras?
 • Hantering av myndigheternas kontakt inom området på bästa sätt
 • Hur hanterar ett företag bäst en överträdelse av trade compliance regulationerna?

 
Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.


Målgrupp

Exportkontroll- och sanktionsnätverket är för dig som arbetar direkt med dessa områden och/eller behöver vara uppdaterad om hur du hanterar krav och förväntningar, nyheter och trender, samt konkreta utmaningar, relaterade till exportkontroll och sanktioner. Det finns möjlighet att bli medlem i nätverket när det finns lediga platser, antingen från början eller under pågående program.


Platserna i nätverket är personliga, så att du som deltagare får optimal nytta av de relationer som skapas.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.