Undervisare

Tillbaka

Martin Luthander

General Export Control Officer, Vattenfall

Martin Luthander är civilingenjör och har arbetat med energifrågor sedan 2000. Han har haft en röd tråd genom karriären kring kärnkraftsfrågor med fokus på regulativa förutsättningar. Martin har bland annat ansvarat för tillståndsfrågor för ny kärnkraft, byggt upp säkerhetsskyddsorganisation samt utvecklat övergripande complianceprogram inom exportkontroll. Under sin karriär har Martin rört sig i gränslandet mellan teknik, juridik, ekonomi och politik samt deltagit i flera nationella och internationella fora.

Idag har Martin en affärsutvecklande roll men är även General Export Control Officer på Vattenfall. Martin sitter sedan 8 år i ledningsgruppen för Business Unit Fuel, Engineering & Projects inom Vattenfallkoncernen. BU Fuel, Engineering & Projects levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk samt engineering och projekt.