Undervisare

Tillbaka

Mattias Hedwall

Advokat och Partner, Baker McKenzie Advokatbyrå

Mattias Hedwall leder Baker McKenzies grupp inom International Commercial & Trade i Stockholm och har tidigare haft rollen som globalt ansvarig för denna grupp inom Baker McKenzie. Han har över två decennier av juridisk erfarenhet och arbetar inom områdena exportkontroll, handelsrätt, sanktioner, compliance och kommersiella avtal.

Mattias representerar och ger råd till ett antal framstående svenska och internationella företag inom olika sektorer, bland annat tillverkning, transport, teknik, detaljhandel, resor och media. Han har stor erfarenhet av investigations och compliance, samt kommersiella avtal inklusive supply chain, agentur, distribution och franchising.

Mattias Hedwall är en flitig författare av artiklar inom svensk och internationell affärsjuridik och handelsrätt, och har även publicerat en handbok i kommersiella avtal. Han håller ofta presentationer och utbildningar sina specialistområden. Mattias har under många år suttit i Stockholmskontorets styrelse och är idag styrelsens ordförande.