Nätverk

Nätverk i Praktisk compliance

Vi utforskar ämnen som corporate governance, GDPR, penningtvätt och sanktioner

20

timmar

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

I dagens komplexa affärsklimat står svenska företag inför en komplicerad och omfattande regelverksmiljö. Felaktig efterlevnad kan resultera i påföljder och kostnader. Därför är det avgörande att hantera frågor om regelefterlevnad och risker på ett effektivt sätt.


Nätverket utforskar nyckelområden inom compliance, med teman som GDPR, penningtvätt, sanktioner, hållbarhet, corporate governance och mer. Genom att lyfta fram praktiska frågor och utmaningar, inklusive due diligence och kommunikation, strävar vi efter att ge våra medlemmar verktygen och insikterna de behöver för att effektivt navigera genom regelverken. 


Ditt deltagande i detta nätverk ger dig inte bara möjligheten att utveckla din expertis, utan också att skapa värdefulla relationer med likasinnade yrkespersoner och utbyta insikter om praktisk compliance. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.


Exempel på ämnen som kan diskuteras i nätverket:

Penningtvätt
 • DORA - Digital Operational Resilience Act
 • Corporate governance
 • Kommunikation
 • Etik

 • GDPR 

 • Riskhantering
 • Krishantering

 • Antikorruption

 • Omvärldsanalys
 • Visselblåsardirektivet
 • ESG
 
Under säsongen kommer vi bjuda in aktuella gästföreläsare till de olika ämnena.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till bolagsjurister, verksjurister och ledande befattningshavare som arbetar med regelefterlevnad, riskfrågor och styrelsearbete eller annars har särskilt intresse för dessa frågor men också till rådgivare, advokater och andra konsulter. 

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.

Dela på sociala medier

in
t
f