Nätverk

Nätverk i Praktisk compliance

20

lektioner

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Svenska företag har idag ett flertal omfattande regelverk att förhålla sig till. Avvikelser är i flera fall förenade med sanktioner och andra kostnader. Att hantera frågor om regelefterlevnad och risk på ett bra sätt kräver inte bara god insikt i regelverken och uppföljning av lagändringar, utan också praktisk erfarenhet och förståelse.


I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: GDPR

  • Praktiska frågor & utmaningar
  • Tillsyner


Möte 2

Huvudtema: Penningtvätt & Sanktioner

  • Bla Due Dilligance 

Möte 3
Huvudtema: Kommunikation, kultur & hållbarhet

Möte 4
Huvudtema: Risk, Corporate governance, Metodik

 

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.


Under säsongen kommer vi bjuda in aktuella gästföreläsare till de olika ämnena. 

 

Exempel på ämnen som kan diskuteras i nätverket:

  • Penningtvätt
  • Risk Management & Riskhantering
  • Kommunikation & Kultur
  • Hållbarhet
  • Corporate governance
  • Etik
  • GDPR

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Målgruppen för detta nätverk är risk managers, compliance officers/managers, rådgivare, konsulter, hållbarhetsansvariga, bolagsjurister och alla börsnoterade storbolag i Sverige och deras externa advokater samt interna legal counsels plus mellanstora företag som inte har kommit helt lika lång inom compliance.


Utöver dessa så är nätverket även till för anställda på datainspektionen och andra tillsynsmyndigheter

.
Medlemmarna i detta nätverk behöver hela tiden uppdatera sin kunskap för att förstå compliance och den risk det innebär att inte följa regler, direktiv och förordningar. 


Svenskt näringsliv ska följa nyckelfrågor i relation till efterlevnad och ska arbeta aktivt för att lagar, regler, etiska regler och interna riktlinjer efterlevs.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 


Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎

Dela på sociala medier

in
t
f