Nätverk

Nätverk för kvinnliga försvarsadvokater

Vi fördjupar oss i och diskuterar försvararrollen, kriminalteknik och rättspsykologi

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Som försvarsadvokat är det nödvändigt att inte bara behärska den materiella rätten och processen, utan även att besitta kunskaper inom andra områden som är vanligt förekommande inom försvararuppdragen. Kunskaper om t.ex. vapen, kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykologi är mer eller mindre nödvändiga för att kunna driva ett framgångsrikt försvar för Dina klienter. 


Syftet med nätverket är att skapa ett förtroligt forum för utbyte av erfarenheter och utmaningar kvinnliga försvarare emellan. Försvararrollen och försvararens insats i rättssalen kommer att diskuteras, såväl som frågor gällande vapen, kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykologi, under ledning av erfarna kvinnliga försvarsadvokater där även externa experter kommer att dela med sig av sina kunskaper inom dessa för försvararuppdraget högst relevanta områden.

 

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:


Försvararrollen och processen
Domarens perspektiv på vad som utmärker en god försvarare i rättssalen.

Extern föreläsare: Rådman Martin Weyler.

Vapen, ammunition och ballistik 
Hur man som försvarare kan angripa DNA-spår på vapen och patroner/hylsor och tändsatspartiklar på person och objekt.

Extern föreläsare: F.d. kriminaltekniker och forensisk sakkunnig Sonny Björk.

Rättsmedicin
Olika typer av våld, inklusive skottskador och sexualbrott och hur man som försvarare angriper rättsintyg. Vilka rättsmedicinska fynd som bör/inte bör förekomma vid olika typer av våldsanvändning.

Externa föreläsare: Rättsläkare Tommie Olofsson och Anna Ybo, Fria Rättsläkarna.

Barnförhör och minnespsykologi
Vad man som försvarare ska tänka på i granskningen av barnförhör. Hur minnet fungerar och om minnesbilder överhuvudtaget kan bevisa något bortom rimligt tvivel.

Extern föreläsare: Docent i rättspsykologi, arbetslivsprofessor Julia Korkman, Åbo Akademi.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till kvinnliga försvarsadvokater. 

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. 


Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I våra nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Våra nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.

Vilken nytta får du av ett nätverk?

  • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

  • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

  • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

  • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.