Kurser

Ett framgångsrikt försvar 1

Försvararens arbete under förundersökningen

6,5

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Kursen syftar till att ge dig som försvarsadvokat praktisk och direkt användbar kunskap om arbetet som försvarare under förundersökningen och hur du på bästa sätt och med de verktyg som erbjuds, kan agera under förundersökningen för att få den nedlagd alternativt få ett framtida åtal begränsat på ett sätt som gynnar din klient.

Kursen berör viktiga moment i arbetet som försvarare under förundersökningen och fram till det att förundersökningen läggs ned eller att åtal väcks. Kursen utgår ifrån relevanta bestämmelser i Rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen samt annan relevant lagstiftning, rättsfall och JO-avgöranden. Under genomgången av varje moment finns utrymme till diskussioner och frågor. Praktiska exempel och konkreta råd och tips kommer att levereras i hög utsträckning.
Kursen har ett tydligt praktiskt anslag gällande framförallt hur du som försvarare ska hantera häktade mål och det du lär dig kommer att vara direkt användbart nästa gång du får ett förordnande som offentlig försvarare, framförallt i situationer då klienten är anhållen.

Kursen ger dig:

  • En fullständig genomgång av de olika momenten i försvararens arbete under förundersökningen.
  • En fördjupad kunskap i de verktyg och de bestämmelser som försvararen kan använda sig av under förundersökningen för att bedriva ett framgångsrikt försvar.
  • Många konkreta råd och tips hur ett framgångsrikt försvar bedrivs under förundersökningen.
  • Möjlighet att utvecklas i din roll som försvarare under förundersökningen.
  • Förutsättningar att kunna omsätta dina nyvunna kunskaper om försvararens arbete under förundersökningen direkt vid nästa förordnande som offentlig försvarare.  

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som är relativt ny som försvarsadvokat eller till dig som arbetat som försvarare en tid men som vill utveckla dina färdigheter när det gäller att företräda frihetsberövade klienter. Även du som är biträdande jurist och är på väg att snart bli advokat och vill arbeta med försvararuppdrag kommer att kunna ha nytta av kursen.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.