Kurser

Häktning - enligt 24 kap. RB (rättegångsbalken)

Få en bred och praktisk genomgång av ämnet

6,5

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Bland de straffprocessuella tvångsmedel som finns är häktning det mest ingripande och förekommer dessutom i mycket stor utsträckning. Av den anledningen är det av stor vikt för samtliga aktörer inom domstolsväsendet att ha god kännedom om regleringen. Föreläsarna går bl.a. igenom beviskrav, straffskalor, de särskilda häktningsskälen, proportionalitet, ungdomar och häktning vid huvudförhandling och dom och EKMR:s praktiska betydelse.

Syftet med kursen är att ge deltagarna såväl teoretiska som praktiska kunskaper om häktning enlig 24 kap. RB – från ax till limpa. Efter avklarad kurs kommer deltagaren att ha praktisk nytta av sina kunskaper när han eller hon är involverad i brottmål där häktning förekommer, exempelvis vid häktningsförhandling, huvudförhandling eller när andra typer av handläggningsfrågor dyker upp.

Kursen behandlar bl.a.:

  • Allmänt om häktning enligt 24 kap. 
  • Hur bedömer man sannolika skäl?
  • Vilka straffskalor gäller?
  • Recidivfara, flyktfara och kollusionsfara
  • Restriktioner
  • Proportionalitet
  • Häktning av unga
  • Häktning vid huvudförhandling och dom. 
  • EKMR:s praktiska betydelse

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, åklagare och domare men kan vara av värde även för poliser, socialsekreterare eller övriga med behov av förståelse för häktning som straffprocessuellt tvångsmedel. Även journalister med behov av att känna till mer om ämnet skulle kunna ha nytta av kursen.

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.