Kurser

Ett framgångsrikt försvar 2

–Försvararens arbete under huvudförhandlingen i tingsrätten 

6,5

timmar

7900 SEK.

Kursen ger dig som försvarsadvokat fördjupad kunskap om de olika momenten i försvararens arbete under huvudförhandlingen i tingsrätten och hur du rent praktiskt ska agera under huvudförhandlingen för att ge din klient ett framgångsrikt försvar. Välkommen på kurs! 

Innehåll

Kursen syftar till att ge dig som försvarsadvokat praktisk och direkt användbar kunskap om arbetet som försvarare under huvudförhandlingen i tingsrätten och hur du på bästa sätt och med de verktyg som erbjudskan agera under huvudförhandlingen för att få åtalet ogillat. Även frågor om hur man som försvarare bör arbeta med frågor om straffvärde, påföljder, utvisning och skadestånd på ett sätt som gynnar din klient, kommer att hanteras.  

Kursen berör viktiga moment i arbetet som försvarare under huvudförhandlingen i tingsrätten med fokus på frihetsberövade klienterKursen utgår ifrån relevanta bestämmelser i Rättegångsbalken och Brottsbalken samt annan relevant lagstiftning och rättsfall från Högsta domstolen och hovrätterna. Under genomgången av varje moment finns utrymme till diskussioner och frågor. Praktiska exempel och konkreta råd och tips kommer att levereras i hög utsträckning. 
Kursen har ett tydligt praktiskt anslag gällande hur du som försvarare ska agera under förhandlingen i tingsrätten gällande inställningensakframställanförhör, personalia och plädering.

Kursen behandlar bland annat 

 • Försvarens arbete under inledningen av huvudförhandlingen gällande inställning och sakframställan  
 • Försvararens arbete under huvudförhör och motförhör 
 • Försvararens insatser under personalian  
 • Försvarararbetet under avslutningen av förhandlingen gällande plädering m.m. 

Nyttan med kursen

Det du lär dig kommer att vara direkt användbart nästa gång du ska genomföra en huvudförhandling i tingsrätten som försvarare, framförallt i situationer då din klient är frihetsberövad 
 • En fullständig genomgång av de olika momenten i försvararens arbete under huvudförhandlingen i tingsrätten. 
 • En fördjupad kunskap i de verktyg som försvararen kan använda sig av under huvudförhandlingen för att bedriva ett framgångsrikt försvar. 
 • Många konkreta råd och tips hur ett framgångsrikt försvar bedrivs under huvudförhandlingen i tingsrätten. 
 • Möjlighet att utvecklas i din roll som försvarare under tingsrättens förhandling. 
 • Förutsättningar att kunna omsätta dina nyvunna kunskaper om försvararens arbete under huvudförhandlingen direkt vid nästa förhandling i tingsrätten.    

Program

09:00-10:30 Försvarens arbete under inledningen av huvudförhandlingen gällande inställning och sakframställan 
 • Vilka inledande överväganden behöver du göra inför varje huvudförhandling? 
 • Hur hanterar du gärningsbeskrivningen? 
 • Hur formulerar du klientens inställning till gärningsbeskrivningen på bästa sätt? 
 • Vad behöver du tänka på kring inställningen till skadeståndsyrkandet? 
 • Hur lägger du upp sakframställan och vilka avvägningar görs gällande vad som ska ingå i denna? 
 • Åberopande av egen bevisning, när och hur ska detta ske? 

10:30-10:45 Kaffepaus 

10:45-12:15 Försvararens arbete under huvudförhör och motförhör 
 • Hur genomförs ett motförhör med målsäganden på bästa sätt? 
 • Hur lägger du upp förhöret med din egen klient och ska frågor alltid ställas till klienten? 
 • Hur lyckas du motförhöra åklagarens vittnen på ett framgångsrikt sätt? 

12:15-13:15 Lunch 

13:15-14:45 Fortsättning förhör samt försvararens insatser under personalian 
 • Vilka särskilda utmaningar finns vid förhör med sakkunniga och andra som förhörs i tjänsten? 
 • Hur genomför du förhör med egna vittnen på bästa sätt? 
 • Hur hanterar du som försvarare uppspelning av t.ex. barnförhör och uppläsning av förhör som hållits under förundersökningen? 
 • Hur genomförs personaliagenomgången på bästa sätt? 
 • Ska bevisning åberopas i personalian och i så fall hur? 
 • Vilka frågor behöver ställas till klienten av betydelse för straffmätningen och påföljdsvalet? 
 • Hur hanterar du som försvarare frågor om utvisning, återreseförbud och näringsförbud under personalian? 

14:45-15:00 Kaffepaus 

15:00-16:30 Försvarararbetet under avslutningen av förhandlingen gällande pläderingen m.m. 
 • Hur lägger du upp pläderingen och vilka avvägningar görs inför denna? 
 • Hur hanteras yrkanden om fortsatt häktning? 
 • Hur ska kostnadsräkningen vara utformad för att du ska få fullt betalt för ditt arbete? 

16:30 Kursen avslutas 

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.