Undervisare

Tillbaka

Anna Dahlbom-Langley

Advokat och Managing partner, Lewis Langley & Partners

Advokat Anna Dahlbom Langley arbetar huvudsakligen som försvarare i mål angående mer allvarlig brottslighet och har
mångårig erfarenhet av att bedriva ett framgångsrikt försvar under förundersökningen och av att utföra egna utredningar i brottmål. Hon har försvarat flera oskyldigt dömda som senare blivit frikända i massmedialt uppmärksammade mål.

Anna föreläser regelbundet för andra advokater genom bl.a. JUC, Domstolsakademin och Åklagarmyndigheten och är ofta anlitad som rättsexpert i media.