Undervisare

Tillbaka

Anna Dahlbom Langley

Advokat och Managing partner, Lewis Langley & Partners

Advokat Anna Dahlbom Langley är delägare och Managing Partner vid Lewis Langley & Partners Advokatbyrå. Hon arbetar huvudsakligen som försvarare och har stor erfarenhet av att bedriva ett framgångsrikt försvar under förundersökningen och utföra egna utredningar i brottmål. Hon har försvarat flera oskyldigt dömda som senare blivit frikända i massmedialt uppmärksammade mål. Advokat Anna Dahlbom Langley föreläser regelbundet för Domstolsverket och Domstolsakademin och är ofta anlitad som rättsexpert i media.