Undervisare

Tillbaka

Lina Holmgren

Advokat och delägare, Försvarsadvokaterna

Advokat Lina Holmgren har lång erfarenhet som försvarare i alla typer av brottmål och har det senaste året bl.a. varit försvarare i det uppmärksammade Adrianamålet. Efter tingstjänstgöring på Stockholms tingsrätt specialiserade hon sig på brottmål och har sedan 2006 arbetat på Försvarsadvokaterna med fokus på försvar.

Lina har många års erfarenhet av operativt arbete som försvarare och besitter en gedigen kunskap om försvararuppdraget. Vid sidan av har hon föreläst för bl.a. Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten om försvararens roll.