Kurser

Kommersiella avtal inom Life Sciences

Fokus på ett läkemedels och ett medicintekniskt instruments olika faser
6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Kursen kommer att behandla viktiga aspekter och avtal som regelmässigt aktualiseras för kommersiella aktörer inom life sciences, med ett särskilt fokus på ett läkemedels och ett medicintekniskt instruments olika faser; från utvecklings- och verifieringsfas till kommersialisering.  


Nyttan med kursen

Kursen kommer att ge fördjupade insikter i:

 • Vilka olika immaterialrättsliga frågor som aktualiseras vid produktutveckling och olika immaterialrättsliga strategier och mekanismer i samband med det.
 • Avtalsregleringen av kliniska prövningar.
 • Personuppgiftsrättsliga frågor vid kliniska prövningar.
 • Frågor som rör tillverkning och outsourcing av tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter, både köprättsliga och andra relaterade frågor.
 • Risker och hantering av risker vid försäljning och distribution av läkemedel och medicintekniska instrument.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med juridiska och kommersiella frågor inom läkemedelsindustrin eller inom medicinteknik. Du bör ha grundläggande insikter i och förståelse för juridiska begrepp. Du kan vara t.ex. bolagsjurist eller verksam vid advokatbyrå.

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.15 Pass 1
 • Immaterialrättsliga frågor m.m. i samband med produktutveckling
 • Avtalstyper och mekanismer
 • Rätt till utvecklingsresultat
 • Konkurrensrättsliga aspekter i vissa FoUavtal

10.15-10.30 Kaffepaus

10.30-11.30 
Pass 2
 • Kliniska studier och prövningar
 • Att anlita en CRO
 • Personuppgiftsrättsliga frågor

12.00-13.00 Lunch

12.00-14.30 Pass 3 
 • Tillverkning och outsourcing av tillverkning av läkemedel eller medicintekniska produkter
 • Att anlita en CDMO/CMO
 • Vanliga avtalsfrågor

14.30-14.45 Kaffepaus

14.45-16.30 
Pass 4
 • Försäljning och distribution av läkemedel eller medicintekniska produkter
 • Licensiering/återförsäljning
 • Vanliga avtalsfrågor

16.30 Kursen avslutas

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.