Kurser

Kommersiella avtal inom Life Sciences

Fokus på ett läkemedels och ett medicintekniskt instruments olika faser

lektioner

7995 SEK.

Innehåll

Kursen kommer att behandla viktiga aspekter och avtal som regelmässigt aktualiseras för kommersiella aktörer inom life sciences, med ett särskilt fokus på ett läkemedels och ett medicintekniskt instruments olika faser; från utvecklings- och verifieringsfas till kommersialisering.  


Nyttan med kursen

Kursen kommer att ge fördjupade insikter i:

  • Vilka olika immaterialrättsliga frågor som aktualiseras vid produktutveckling och olika immaterialrättsliga strategier och mekanismer i samband med det.
  • Avtalsregleringen av kliniska prövningar.
  • Personuppgiftsrättsliga frågor vid kliniska prövningar.
  • Frågor som rör tillverkning och outsourcing av tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter, både köprättsliga och andra relaterade frågor.
  • Risker och hantering av risker vid försäljning och distribution av läkemedel och medicintekniska instrument.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med juridiska och kommersiella frågor inom läkemedelsindustrin eller inom medicinteknik. Du bör ha grundläggande insikter i och förståelse för juridiska begrepp. Du kan vara t.ex. bolagsjurist eller verksam vid advokatbyrå.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.