Kurser

Skadestånd vid myndighetsutövning

Om skadestånd vid fel i myndighetsutövning i förhållande till skadeståndslagen, RF, EKMR och EU-rätten

6,5

lektioner

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Kursen syftar till att ge en översikt över rättsregler och praxis vad gäller skadestånd vid fel i myndighetsutövning hos statliga och kommunala myndigheter. Deltagande på kursen utvecklar dina kunskaper om de olika regelkomplexen, av bedömningar gällande uppsåt och vårdslöshet och i kausalitets- samt skadebedömningsfrågor.

Skadestånd vid myndighetsutövning är ett område där det skett snabb rättsutveckling under senare tid samtidigt som området blivit mer komplext under inflytande av Europarätten. I Europarätten ses offentligrättsliga skadestånd som en del av den enskildes rättsskydd (jfr Art. 47 EU-stadgan och Art. 13 EKMR).

Denna kurs behandlar dels de allmänna reglerna om skadestånd samt frågor om skadestånd p.g.a. överträdelser av RF. Vidare behandlas de Europarättsliga grunderna för skadestånd under EU-rätten och EKMR. EU-rätten och EKMR skiljer sig dels genom utrymmet för skadestånd p.g.a. lagstiftning och dels p.g.a. det större utrymmet för skadestånd p.g.a. domstolars agerande.
Frågor om vårdslöshet och det allmännas ansvar vad gäller skadestånd aktualiseras också, i synnerhet i förhållande till Europarätten.
Vad gäller Europarätten finns också delvis andra beräkningsgrunder för att bedöma skador än vad som traditionellt gällt i svensk rätt, där man som huvudregel endast ersatt ekonomiska skador.

Kursen behandlar bland annat:

  • Allmänna regler rörande skadestånd vid myndighetsutövning
  • Skadestånd p.g.a. myndigheters överträdelser av RF
  • Skadestånd p.g.a. myndigheters överträdelser av EU-rätten.
  • Skadestånd p.g.a. myndigheters överträdelser av EKMR
  • Skadeståndsgrunder och skadeståndsberäkning

Målgrupp

Kursen riktar sig till praktiskt verksamma jurister vid advokatbyråer, myndigheter och domstolar. Grundläggande kunskaper om förvaltningsrätt och relevanta delar av skadeståndsrätten förutsätts men inte specialisering utöver det.

Dela på sociala medier

in
t
f