Kurser

Medling i kommersiella förhållanden - En introduktion

En utökad bild av hur tvistlösning kan fungera och skapa mervärde för parterna 

6

lektioner

7995 SEK.

Bakgrund

Näringslivet visar ett växande intresse för lösningsorienterade, framsynta samarbetsformer och konfliktlösningsmetoder i stället för kostsamma och utdragna domstols- och skiljeförfaranden. Medling har den senaste tiden fyllt en del av debatten om näringslivets önskemål om den framtida konfliktlösningen.

Advokatens og juristens närvaro och rådgivning före och under en medling är ofta av avgörande betydelse för medlingsprocessen och kan också ha en betydande inverkan på om parterna når en tillfredsställande överenskommelse.

Till skillnad från den traditionella rollfördelningen mellan advokat och klient är klientens roll i en medling mer aktiv och processen öppnar för ett mycket större samspel mellan advokat och klient. En interaktion som kan vara extremt värdeskapande för både klient och advokat, om du har kunskap om processen, kan hålla huvudet kallt och navigera bekant i konfliktfyllda förhandlingar


Nyttan med kursen

Under kursen får du möjlighet att utvidga dina kunskaper om medling samt om hur medling och domstols- och skiljeförfaranden kan interagera som tvistlösningsmetoder, på ett sätt som skapar mervärde för de tvistande parterna.
 

Innehåll

  • Vad är medling?  
  • Hur går det till? 
  • Facts & figures 
  • Roller i medling: 
- Parterna/Bolagsjuristerna
- Partsombuden/Advokaterna
- Medlaren
  • Val av medlare 
- Kriterier?
- Hur finner man en medlare?
  • När och varför ska man välja medling? 
  • Internationell utblick 
  • Diskussion samt Q&A 

 

Målgrupp

Processjurister/advokater, bolagsjurister och andra företagsföreträdare samt alla andra som är intresserade av tvistlösning. 

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.