Kurser

Medling i kommersiella förhållanden - En introduktion

En utökad bild av hur tvistlösning kan fungera och skapa mervärde för parterna 

6

timmar

7995 SEK.

Nyttan med kursen

Under kursen får du möjlighet att utvidga dina kunskaper om medling samt om hur medling och domstols- och skiljeförfaranden kan interagera som tvistlösningsmetoder, på ett sätt som skapar mervärde för de tvistande parterna.
 

Innehåll

  • Vad är medling?  
  • Hur går det till? 
  • Facts & figures 
  • Roller i medling: 
- Parterna/Bolagsjuristerna
- Partsombuden/Advokaterna
- Medlaren 
  • Val av medlare: 
- Kriterier?
- Hur finner man en medlare?
  • När och varför ska man välja medling? 
  • Internationell utblick 
  • Diskussion samt Q&A 

Bakgrund
Näringslivet visar ett växande intresse för lösningsorienterade, framsynta samarbetsformer och konfliktlösningsmetoder i stället för kostsamma och utdragna domstols- och skiljeförfaranden. Medling har den senaste tiden fyllt en del av debatten om näringslivets önskemål om den framtida konfliktlösningen.

Advokatens och juristens närvaro och rådgivning före och under en medling är ofta av avgörande betydelse för medlingsprocessen och kan också ha en betydande inverkan på om parterna når en tillfredsställande överenskommelse.

Till skillnad från den traditionella rollfördelningen mellan advokat och klient är klientens roll i en medling mer aktiv och processen öppnar för ett mycket större samspel mellan advokat och klient. En interaktion som kan vara extremt värdeskapande för både klient och advokat, om du har kunskap om processen, kan hålla huvudet kallt och navigera bekant i konfliktfyllda förhandlingar.
 

Målgrupp

Processjurister/advokater, bolagsjurister och andra företagsföreträdare samt alla andra som är intresserade av tvistlösning.
 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen.
 
Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.