Undervisare

Tillbaka

Mikael Olsson

Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl

Mikael Olsson är biträdande jurist vid Advokatfirman Lindahl i Uppsala. Mikael har sedan 2017 i stor omfattning arbetat mot bolag inom life science-branschen. Mikael har särskilt fokus på dataskydd och de ofta komplicerade frågor som aktualiseras på det området inom branschen, exempelvis i samband med forskning och kliniska prövningar.