Undervisare

Tillbaka

Hugo Norlén

Advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl

Hugo Norlén är advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl i Uppsala. Hugo har mer än 20 års erfarenhet av juridisk rådgivning till bolag och aktörer inom life science-sektorn både inom Sverige och utomlands, inte minst i frågor som rör läkemedel och medicintekniska instrument. Hugo har omfattande erfarenhet av t.ex. rådgivning i samband med utveckling av läkemedel och medicinteknik samt av förhandlingar av och rådgivning kring t.ex. licensavtal. Hugo har också särskild expertis i konkurrensrättsliga frågor.