Kurser

Offentligrättsliga avtal

Få en översikt över de speciella regler som gäller för offentligrättsliga avtal 

6,5

timmar

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Stora delar av myndigheters verksamheter inkluderar avtalsrelationer av olika slag. I vissa fall innebär det att myndigheter utför sina uppgifter i form av olika avtal och i vissa fall att myndighetsutövning delvis regleras i avtal. Dessa frågor berör också myndigheters förvaltning av sin egendom.
Kursen syftar till att ge en översikt över de speciella regler som gäller för offentligrättsliga avtal vad gäller hur de ingås, myndigheters behörighet, innehållet i sådana avtal, speciella krav som gäller fullgörelse av avtal.

Kursen behandlar även gränsdragning mellan civilrättsligt handlande och myndighetsutövning. Kursen är relevant i samband med upphandlingar, offentliga tjänster, möjligheten att klaga på myndighetsbeslut som berör kommersiella förhållanden och dylikt.

Kursen är relevant för den som arbetar vid myndigheter, kommuner och deras motparter i samband med beslut om hantering av myndigheters egendom, ingående av avtal och offentlig upphandling.

Kursen behandlar bland annat:

  • Offentligrättsliga avtal och frågor om behörighet
  • Gränsdragningen mellan kommersiella avtal och offentlig service.
  • Avtalsparternas skyldigheter och särskilda särdrag i offentligrättsliga avtal.
  • Frågor om fullgörelse, hävning och ersättning vid kontraktsbrott i förhållande till offentligrättsliga avtal.

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister verksamma vid statliga och kommunala myndigheter, advokatfirmor och vid företag som har affärsförbindelser med myndigheter

Dela på sociala medier

in
t
f