Kurser

Bevisning och förhör i kommersiella tvister

Få en ökad säkerhet 

6

timmar

8995 SEK.

Innehåll

De flesta kommersiella tvister vinns på bevisfrågor och inte på rättsfrågor.

Den här kursen fokuserar därför helt på bevisning och på hur ombudet ska kunna maximera huvudmannens möjligheter till framgång utifrån bevisfrågor. Anslaget är helt och hållet praktiskt och vi kommer att belysa olika strategier och tillvägagångssätt med exempel från verkligheten.  

Kursdeltagarna ska få fördjupade kunskaper om förberedelse och genomförande av förhör av såväl egna vittnen som motpartens. Sakkunnigbevisningen ges eget utrymme.  

Den skriftliga bevisningen får en allt större betydelse i kommersiella tvister, något som beror på att de inblandade lämnar många elektroniska spår efter sig. Vi kommer att ta upp hur ombudet kan säkra och få tillgång till central bevisning genom bland annat edition och editionsförhör. 

HD har på senare år kommit med en rad viktiga avgöranden på bevisrättens område, vilka stärker möjligheterna att lägga fram tillräckliga bevis och nå framgång. Vi säkerställer att kursdeltagarna blir uppdaterade när det gäller denna rättsutveckling.  

Kursen täcker såväl process i allmän domstol som skiljeförfarande.
 

Nyttan med kursen

Som ombud uppnår du ökad säkerhet när du ställs inför bevisfrågor i kommersiella tvister.
 

Efter kursen har du bättre verktyg att hantera:
 

  • Bevisuppgift (bevis- och förhörstema)
  • Bevisbörda, beviskrav och bevisvärde
  • Edition
  • Förberedelser och förhör av parter och faktavittnen samt sakkunniga
  • Problem med vittnen (som inte kan/vill medverka)
  • Nya bevis (efter stupstock, under huvudförhandling/slutförhandling eller under hovrättsprocess)
     

Målgrupp

Ombud som processar i domstol och i skiljeförfarande i kommersiella tvister.  

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.