Nätverk

Nätverk i Kommersiell tvistlösning

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

Kommersiell tvistlösning och tvister rör ofta stora värden – både ekonomiska och principiella. Samtidigt är tvister till sin natur svårprognostiserade och utgången hänger på vad ett antal personer (vittnen, ombud m.fl.) kan prestera och hur domare/skiljemän uppfattar de prestationerna. Att driva en tvist är även energi- och resurskrävande då tvister ställer stora krav på organisationen och externa ombud, kanske särskilt på samspelet mellan klient och externa ombud. Det finns all anledning att försöka undvika att hamna i tvister och när det inte går att undvika så finns det ännu större anledning att vara väl förberedd på vad en tvist innebär i praktiken samt att minimera sina misstag.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare. 


Möte 1: måndag 4 december 2023

Huvudtema 1: Senaste nytt och praxis
Huvudtema 2: Processtaktik och processtrategier

Vi inleder dagen med en genomgång av intressant processrättslig praxis. Därefter kommer seminariet att handla om processtaktik och processtrategi. I det ryms hur man taktiskt kan agera som kärande och svarande. Vad är tillåtet och inte tillåtet? Finns det knep för att överrumpla eller få fördelar? Vad har domstolar för syn på olika taktiska och strategiska upplägg? Kan det inverka negativt? Har det någon betydelse vilken ”stil” man har som ombud? Vad uppskattar domare och skiljedomare?

Extern föredragshållare: 

Jenny Hjukström, Rådman, Stockholms tingsrätt.

Möte 2: torsdag 8 februari 2024

Huvudtema 1: Klander av skiljedom
Huvudtema 2: Rättsfakta och rättskraft

Vi inleder dagen med senaste nytt från gruppen och tar upp vad som har hänt sedan sist. Därefter går vi till djupet i dagens tema om klander av skiljedom, rättsfakta och rättskraft. Klander av skiljedom är inte så ovanligt, men att få framgång med en klandertalan är sällsynt. Under seminariet kommer vi att gå igenom varför en klandertalan är en utmaning och i vilka fall man haft framgång med en klandertalan. Vad som utgör rättsfakta är något som diskuteras ofta och som ombud och domare har synpunkter på. Vi tar oss tillbaka till Ekelöfs värd och diskuterar vad som utgör rättsfakta respektive bevisfakta och hur det påverkar grunderna för talan i ett tvistemål. Eftersom det finns ett samband mellan grunderna för en talan och vilken rättskraft en dom har kommer vi även beröra vissa rättskraftsfrågor. Vad är det som omfattas av rättskraften? En viktig uppgift för ett ombud är att säkerställa att rättskraften av en dom hindrar ens klient från att komma tillbaka med andra krav. Upplägget består av både föreläsning och workshop och deltagarna får lyfta sina egna erfarenheter och frågeställningar.

Till utvalda möten bjuds det in en extern föredragshållare i ämnet.

Från möte till möte, kommer innehåll bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledare, vilket innebär en god möjlighet att påverka programmet. Teman för de sista två träffarna är inte bestämda utan tas fram gemensamt med deltagarna.

Exempel på ämnen som kan diskuteras i nätverket:
Sakframställan, plädering - domarperspektivet
Medling
Skiljetvister
Förhör - huvud och motförhör
Obeståndssituationer
Presentationsteknik
AI
BevisningSyfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till bolagsjurister, Head of Legal, Legal Counsel samt advokater och andra juridiska rådgivare som vill ha fördjupade kunskaper inom strategiska och taktiska skiljemanna- och processrättsliga frågeställningar samt personer som vill hålla sig à jour med det senaste inom tvistlösning och dessutom kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom området.  

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

  • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

  • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

  • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

  • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.