Nätverk

Nätverk i Kommersiell tvistlösning

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

Kommersiell tvistlösning och tvister rör ofta stora värden – både ekonomiska och principiella. Samtidigt är tvister till sin natur svårprognostiserade och utgången hänger på vad ett antal personer (vittnen, ombud m.fl.) kan prestera och hur domare/skiljemän uppfattar de prestationerna. Att driva en tvist är även energi- och resurskrävande då tvister ställer stora krav på organisationen och externa ombud, kanske särskilt på samspelet mellan klient och externa ombud. Det finns all anledning att försöka undvika att hamna i tvister och när det inte går att undvika så finns det ännu större anledning att vara väl förberedd på vad en tvist innebär i praktiken samt att minimera sina misstag.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare. 

 

Möte 1: torsdag 1 december 2022:
 
Huvudtema 1: Bevisning – Bevisbördans placering, beviskrav och bevisvärdering

Under seminariet kommer vi bland annat att ta upp hur ett ombud kan hantera frågorna om bevisbördans placering, beviskrav och bevisvärdering i inlagor och under förhandling. Hur tänker domare och skiljedomare vad gäller bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering? Hur går bevisvärderingen till i praktiken – använder domare någon metod eller är det mer en slumpmässig bedömning som beror på den enskilde domaren? Finns det några vedertagna principer för bevisbördans placering, beviskrav eller bevisvärdering?

Möte 2: tisdag 07 mars 2023

Huvudtema: Skadestånd i kontraktsförhållanden”.

Gästföreläsare: Jon Kihlman

Möte 3: 11 maj 2023

Huvudtema: Förberedelser av vittnen och sakkunniga
 
Hur förbereder man ett vittne eller en sakkunnig inför ett huvudförhör och ett motförhör? När under målets handläggning bör förberedelserna ske? Ska man skicka ut frågor i förväg? Hur hanterar man frågor som kan leda till ett negativt svar? Ska man ta höjd i huvudförhöret för frågor som kan komma i motförhöret? Ska en sakkunnig förbereda och hålla en presentation eller svara på frågor från ombudet? Hur förbereder man motförhörsfrågor? Ska man använda bara ledande frågor i motförhöret?

Tema för kvarvarande möten bestäms av medlemmarna och nätverksledare tillsammans.

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under kommande säsong:
  • Medling
  • Skiljedomaruppdrag
  • Strategi och taktik i skiljeförfaranden och
  • domstolstvister
  • Bevisning – Bevisbördans placering, beviskrav
  • och bevisvärdering
  • Medling
  • Förhör - huvud och motförhör
  • Förberedelser av vittnen och sakkunniga

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till bolagsjurister, Head of Legal, Legal Counsel samt advokater och andra juridiska rådgivare som vill ha fördjupade kunskaper inom strategiska och taktiska skiljemanna- och processrättsliga frågeställningar samt personer som vill hålla sig à jour med det senaste inom tvistlösning och dessutom kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom området.  

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎