Undervisare

Tillbaka

Magnus Widebeck

Dispaschör

Magnus Widebeck är sedan 2022 verksam i Kommersiell tvistlösning Widebeck & partners AB. Han var chefsrådman vid Stockholms tingsrätt 1996-1998, lagman vid Nyköpings tingsrätt 1998-2004, justitieråd i Högsta domstolen 2004-2005 och åter lagman vid Nyköpings tingsrätt 2005-2022. Han är Sveriges dispaschör sedan 2012. Han har varit skiljeman eller medlare i ett stort antal tvister.