Kurser

Kommersiella tvister

Praktiska överväganden inför och under kommersiella tvister

6

lektioner

7900 SEK.

Innehåll

Kursen ger konkret vägledning för den som har anledning att överväga lämplig tvistlösningsform för eller står inför en tvist under ett svenskt eller internationellt kommersiellt rättsförhållande.

 

Nyttan med kursen

Kursen innehåller en övergripande genomgång av olika tvistlösningsalternativ, med särskilt fokus på domstols- och skiljeförfaranden. För- och nackdelar med olika former av tvistlösning kommer att behandlas, inklusive faktorer som bör beaktas särskilt vid ingående av avtal med utländska motparter. Därutöver kommer kursen att ta upp praktiska aspekter av flera frågeställningar som ofta aktualiseras under kommersiella tvister som lagval, behörighetsfrågor, mellandomsprövning, säkerhetsåtgärder, preklusion av nya yrkanden och nytt processmaterial samt erkännande och verkställighet av olika avgöranden.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till praktiserande affärsjurister (t.ex. bolagsjurister, advokater och biträdande jurister samt processjurister) som regelbundet ingår avtal om och/eller driver kommersiella tvister.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.