Kurser

Kommersiella tvister

Praktiska överväganden inför och under kommersiella tvister

6

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Kursen ger konkret vägledning för den som har anledning att överväga lämplig tvistlösningsform för eller står inför en tvist under ett svenskt eller internationellt kommersiellt rättsförhållande.

 

Nyttan med kursen

Kursen innehåller en övergripande genomgång av olika tvistlösningsalternativ, med särskilt fokus på domstols- och skiljeförfaranden. För- och nackdelar med olika former av tvistlösning kommer att behandlas, inklusive faktorer som bör beaktas särskilt vid ingående av avtal med utländska motparter. Därutöver kommer kursen att ta upp praktiska aspekter av flera frågeställningar som ofta aktualiseras under kommersiella tvister som lagval, behörighetsfrågor, mellandomsprövning, säkerhetsåtgärder, preklusion av nya yrkanden och nytt processmaterial samt erkännande och verkställighet av olika avgöranden.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till praktiserande affärsjurister (t.ex. bolagsjurister, advokater och biträdande jurister samt processjurister) som regelbundet ingår avtal om och/eller driver kommersiella tvister.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.