Kurser

Uppdateringar på CSR

Nya regler och strategisk praxis

6

lektioner

7900 SEK.

Nyttan med kursen

På denna kurs får du en överblick över gällande och ny lagstiftning och standarder inom Sustainability & Corporate Social Responsibility i internationell kontext.

Du får verktyg för att bättre kunna hantera arbetet med praktisk implementering i företag och organisationer.


Det kommer löpande ny lagstiftning och ämnena på kursen kan komma att bli uppdaterade för att kursen ska vara så aktuell som möjligt.


Du får bland annat:


• Kunskap för att rådgiva eller själv arbeta med implementering av lagstiftning i organisationens vardag

• Djupare insikt i bedömningen av vilka områden som är särskilt utmanande och relevanta att fokusera på redan idag

• Praktiska verktyg för att navigera i CSR och hållbarhetslagstiftningarna i framtidenInnehåll


CSR har blivit en viktig del av företagets narrativ och de företag som tar ledningen får också ett affärsmässigt försprång.

Det finns fler och fler begrepp och mer lagstiftning på området som har eller kommer att påverka svenska företags CSR-rapportering. Både EU:s non-Financial Reporting Directive, UN Guiding Principles on Business and Human Rights börjar få betydande överlappningar i deras krav på företagen, utöver de frivilliga standarder som UN Global Compact, som inte är lagstadgade men som har en väsentlig överlappning med ny EU-lagstiftning på området.


Kursen inleds med en relevant överblick på så kallad ”hard law” och ”soft law” på området och sätter detta i relation till den strategi företaget redan har eller står inför att behöva utveckla inom den kommande tiden.Ämnen på kursen kan bland annat vara:


• Överblick över lagar och hållbarhetsbegrepp

• Nya Human Rights Due Diligence lagstiftning: Vad ska verksamheter nu vara uppmärksamma på?

• Vilken utveckling finns det inom det implementerade EU:s Non-financial Reporting Directive (NFRD) och det nya Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som är det senast föreslagna direktivet och hur påverkar det svensk och internationell praxis?

• Hur skapar du en överblick över vad företaget redan gör och vad som är nödvändigt att göra för att följa lagstiftningen – det praktiska genomförandet och kommunikationMålgrupp

Kursen vänder sig till CSR-ansvariga, bolagsjurister och andra som kommer i kontakt med eller har intresse för CSR i praktiken. Kursen är särskilt aktuell för dig som vill skaffa sig en övergripande bild över hela området.


Undervisningsform

Undervisningen vill bestå av presentationer och egna cases där deltagarna kommer med egna fall från praktiken. Det kommer också finnas tid att utbyta praktiska erfarenheter från implementering av CSR-lagstiftning med undervisarna.


Uppdateringar på CSR

‎Hör mer om kursen från vår instruktör

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.